Hersentumorfonds kent Amsterdam UMC twee beurzen toe voor onderzoek immuuntherapie bij hersentumoren

Gepubliceerd op: 11-12-2018

Yvette van Kooyk, hoofd afdeling Moleculaire Cell Biologie en Immunologie, Jan Laboyrie, voorzitter van het Hersentumorfonds, Juan J. Garcia Vallejo en Thijs Crommentuijn, beide onderzoekers. Credit foto: Mark van den Brink photography Yvette van Kooyk, hoofd afdeling Moleculaire Cell Biologie en Immunologie, Jan Laboyrie, voorzitter van het Hersentumorfonds, Juan J. Garcia Vallejo en Thijs Crommentuijn, beide onderzoekers. Credit foto: Mark van den Brink photography

Het Hersentumorfonds kende onlangs twee beurzen toe aan onderzoekers van Amsterdam UMC die onderzoek doen naar glioblastoom en dan speciaal gericht op immuuntherapie. Het fonds laat dit weten op de dag dat de Nobelprijs voor de Geneeskunde 2018 wordt toegekend aan twee onderzoekers die als eersten bezig waren met immuuntherapie. De Nobelprijs gaat dit jaar naar professor James P. Allison, immunoloog aan de Universiteit van Texas en Tasuku Honjo, immunoloog aan de Universiteit van Kyoto. Zij deden onafhankelijk van elkaar baanbrekend onderzoek naar de mogelijkheid om het immuunsysteem van het menselijk lichaam zo te stimuleren dat het tumoren aanvalt. Het Nobelcomité noemt hun ontdekkingen “een mijlpaal in onze strijd tegen kanker”.

Hersentumoratlas geeft zicht op gepersonaliseerde immuuntherapie        

                     
Bij longkanker en huidkanker zijn er zeer goede resultaten, maar bij glioblastoom, de meest voorkomende vorm van hersentumoren, kan deze behandeling nog niet goed worden toegepast. Dat het bij deze vorm van hersentumor niet goed werkt, komt mogelijk door het zeer beschermende micromilieu in en rondom de tumor. Juan J. Garcia Vallejo wil daarom een hersentumoratlas maken om de complexe interacties tussen tumor en immuunsysteem beter te begrijpen. Garcia Vallejo: “Ik ben erg blij met deze subsidie. Het stelt ons in staat een atlas te maken die de samenstelling van alle immuuncellen in glioblastoom laat zien. Deze atlas kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe lokale immuuntherapieën, zoals gepersonaliseerde therapie, en het monitoren van het effect van immuuntherapie na de behandeling.”

Zoeken naar combinatietherapieën    

                                                                                                             
Ook Thijs Crommentuijn van Amsterdam UMC is verheugd met de beurs: “Om immuuntherapie succesvol te kunnen toepassen voor de behandeling van glioblastoom moeten we eerst de complexe dynamiek tussen tumor en immuunsysteem begrijpen. In ons preklinisch onderzoek gaan we de interactie tussen immuunsysteem en de groeiende hersentumor bestuderen. Met de nieuwste technieken maken we een atlas van de immuuncellen in preklinische glioblastoom modellen en kijken we hoe deze cellen veranderen in de tijd vanwege de hersentumor.” Hij onderzoekt vervolgens vermeende therapeutische aanknopingspunten in afgestaan tumormateriaal van glioblastoompatiënten. Op basis daarvan ontwikkelt hij nieuwe therapieën die hij in het lab zal testen en die het immuunsysteem moeten helpen om de tumorcellen te bestrijden. “We onderzoeken het effect van deze behandelingen met als uiteindelijk doel dat we succesvolle combinatietherapieën vinden die we ook daadwerkelijk kunnen bieden aan patiënten met glioblastoom”, aldus Crommentuijn.

Gepubliceerd op: 11-12-2018