Hoe gaat het met Samen Gezond Groot?

Gepubliceerd op: 14-03-2019

In het project Samen Gezond Groot doen we onderzoek naar de JGZ-richtlijnen rondom leefstijl en de vormen van leefstijladvisering voor ouders van 0 tot 4-jarigen. In juni 2018 is dit project van start gegaan. Deel 1 van het project is bijna afgerond, waardoor het tijd is voor een update.

Samen Gezond Groot

In dit 2-jarige project gaan onderzoekers, JGZ-professionals en ouders samen aan de slag. We onderzoeken alle JGZ-richtlijnen rondom een gezonde leefstijl en de ervaringen en tevredenheid van JGZ-professionals en ouders met de huidige leefstijladvisering. Samen kijken we naar mogelijke aanpassingen of alternatieve vorm(en) van leefstijladvisering. Hierbij werken we samen met vierorganisaties:  JGZ Kennemerland, GGD Kennemerland, JGZ Zuid-Holland West en GGD Zaanstreek-Waterland. Vera van den Berg is de onderzoeker en Aileen Boersen de onderzoeksassistent.

Participatieve aanpak

JGZ-professionals en ouders zijn vanaf het begin betrokken bij het project. In vier lokale werkgroepen denken zij mee over de opzet en organisatie van het onderzoek. Zo hebben zij geholpen bij praktische zaken rondom het uitdelen van de vragenlijsten en werven van ouders en professionals voor interviews. ‘De werving is erg voorspoedig verlopen door het enthousiasme en de goede inzet van zowel de werkgroep als hun collega’s op de JGZ-locaties. Binnen enkele weken had elke organisatie 100 ouders gevonden die een vragenlijst hebben ingevuld. Onze complimenten voor de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die dit voor elkaar hebben gekregen!’, aldus Vera en Aileen.

Samen gezond groot werving

‘Vier honderd enthousiaste ouders!’

In totaal zijn er meer dan 400 vragenlijsten en 80 interviews met professionals en ouders afgenomen door Vera en Aileen. ‘Deelnemers zijn zeer enthousiast en wilden graag hun ervaringen en ideeën met betrekking tot leefstijladvisering met ons delen. We hadden in eerste instantie niet verwacht dat er zoveel enthousiaste ouders mee zouden willen doen aan een interview. Dit laat goed zien dat ouders graag meedenken over de zorg voor hun kinderen’, vertelt Vera.

Werkconferentie

Op dit moment werken we de interviews uit en analyseren we ze. Op 12 april komen alle leden van de werkgroepen bijeen en presenteren we  de eerste resultaten. De werkgroepen maken dan aan de hand van deze resultaten een keuze voor een aanpassing/aanvulling van de huidige manier van leefstijladvisering. Die zal het komende jaar worden doorgevoerd in hun organisatie. Dit is de start van deel 2 van het project.

Van deze  aanpassingen in de leefstijladvisering gaan we  het effect op de tevredenheid van ouders meten. Ook gaan we de ervaringen met betrekking tot ouderparticipatie omzetten in een handreiking voor ouderparticipatie bij implementatie van JGZ-richtlijnen. In de zomer van 2020 zullen we het onderzoek afgerond.

Gepubliceerd op: 14-03-2019