Huidige rapportage van kwaliteit van leven en toxiciteit voor kankerpatiënten voldoet niet

Gepubliceerd op: 20-12-2018

In de decemberuitgave van JNCCN, Journal of the National Comprehensive Cancer Network is het onderzoek van Claudia Schuurhuizen gepubliceerd. Zij onderzocht bij Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam wat de schade van kankerbehandelingen is op de kwaliteit van leven van patiënten met gemetastaseerde castraatnaïeve prostaatkanker. Voor patiënten met vergevorderde kanker hebben de verbeterde behandelingen tot toegenomen overlevingskansen geleid. Tegelijkertijd leven patiënten hierdoor langer met de mogelijke negatieve gevolgen van hun ziekte en toxiciteit van behandeling zoals vermoeidheid en pijn. Omdat de vooruitzichten voor patiënten met gevorderde kanker ondanks betere behandeling toch niet gunstig zijn, is het handhaven van hun kwaliteit van leven een belangrijk behandeldoel.

In het artikel staat dat de bevindingen van haar onderzoek impliceren dat de huidige standaard voor rapportage van kwaliteit van leven en toxiciteit in twijfel moet worden getrokken. Het blijkt dat de toxiciteitsevaluatie van artsen zich voornamelijk richt op het optreden en de ernst van toxiciteit, terwijl de door de patiënt gerapporteerde toxiciteit meer de nadruk legt op de duur en de relatieve belasting. Artsen lijken vaak de symptomen die patiënten ervaren te onderschatten, daarnaast is er een grote variatie in mate van rapportage tussen artsen. Van de toxiciteitsrapportage door patiënten zelf is recent al gebleken dat deze rapportage het behandelen van symptomen, de communicatie en tevredenheid verbetert, alsmede het welzijn bevordert. Op vrijdag 1 maart 2019 promoveert Claudia Schuurhuizen bij Amsterdam UMC op dit onderwerp. Lees hier het artikel.

Gepubliceerd op: 20-12-2018