‘It takes a village to raise a child’

Gepubliceerd op: 26-11-2019

‘Een mooie dag om met collega’s van Amsterdam Public Health samen te komen en stil te staan bij het thema Urban Health’. Dat vertelt een van de onderzoekers die donderdag 31 oktober aanwezig was bij de Amsterdam Public Health (APH) meeting. APH is een onderzoeksinstituut waarin alle onderzoeken van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid zijn ingebed. Op deze dag kwamen onderzoekers van dit onderzoeksinstituut samen in de Meervaart om kennis en creatieve ideeën te delen. Ook jeugdgezondheid werd op deze dag belicht.

Jeugdgezondheid als gezamenlijke taak

Martine de Bruijne, directeur van APH, benadrukte de gezamenlijke taak om ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen. Volgens één van de keynote speakers, Steve Appleton, Managing Director van Contact Consulting, is de samenwerking tussen professionals, maatschappelijke partners, maar ook bewoners hierbij essentieel. ‘Engage, listen and act towards what they tell you’. Dat is de boodschap die hij het publiek meegaf om gezondheid zo goed mogelijk te bevorderen. Wilma Waterlander, senior onderzoeker, benoemde in haar presentatie over System Science ook het belang van het betrekken van verschillende actoren en het begrijpen van hun visies. Want ‘it takes a village to raise a child’, aldus Wilma.

Ervaringen en tips

Één van de parallel sessies belichtte het belang van de betrokkenheid van belanghebbenden bij onderzoek. ‘Goed dat er aandacht is voor het betrekken van doelgroepen in onderzoek. Uit ervaring weten veel onderzoekers dat dit niet altijd makkelijk is’, vertelt een aanwezige. In deze sessie konden aanwezigen ervaringen en tips met elkaar delen. In de andere sessies was er onder andere aandacht voor urbanisatie en migratie (met name de gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen), diversiteit en mentale gezondheid.

Onderzoeken gerelateerd aan jeugd

Tijdens de pauze presenteerden onderzoekers aan de hand van posters hun bevindingen. ‘Er waren zeer inspirerende posters die uitnodigden om vragen te stellen’, vertelt een enthousiaste junior onderzoeker. De onderwerpen waren zeer divers en hadden ook raakvlakken met jeugd en gezondheid. Zo was er aandacht voor het stimuleren van bewegen en gezonde voeding in de schoolsetting en het slaapgedrag van kinderen. Ook posters over de invloed van mobiele telefoongebruik op de moeder-kind interactie, voedingspraktijken van ouders in de eerste 1000 dagen en stoppen met roken tijdens de zwangerschap. Enkele aanwezige onderzoeken gingen over de zorg voor de jeugd: jeugd-rehabilitatiezorg, zorg voor overgewicht en obesitas en de behandeling van psychologische en psychiatrische aandoeningen bij kinderen

Het was een dag die energie geeft om ons gezamenlijke in te blijven zetten voor public health en de samenwerking tussen onderzoek en de praktijk te koesteren.

Gepubliceerd op: 26-11-2019