Minder ziekenhuisbezoeken voor mensen met gehoorimplantaat

Gepubliceerd op: 03-04-2019

Testen die mensen met een gehoorimplantaat zelfstandig thuis doen om te meten hoe goed zij weer spraak kunnen verstaan, zijn even betrouwbaar als metingen in het ziekenhuis. Dit concludeert Feike de Graaff in haar promotieonderzoek. Deze testen zijn opgenomen in de MyHearingApp. ‘De toename in het aantal cochleair implantaat (CI) gebruikers gecombineerd met de grote hoeveelheid kliniekbezoeken vergroot de druk op CI-centra. Er is dus een alternatief nodig.’ De Graaff promoveert op 3 april bij Amsterdam UMC.

De promovenda vergeleek de resultaten van de door haar ontwikkelde thuistesten met de resultaten van de testen in het ziekenhuis. ‘Hieruit blijkt dat de thuistesten betrouwbare resultaten geven en dat het haalbaar is voor CI-gebruikers om de thuistesten zelfstandig uit te voeren. Het biedt dus een goed alternatief voor metingen in de kliniek’, vertelt de Graaff.

Het verstaan van spraak is één van de belangrijkste uitkomstmaten na implantatie van een CI. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het verstaan van losse woorden in stilte of het verstaan van cijfers met achtergrondlawaai. Dat deze metingen nu ook betrouwbaar thuis uitgevoerd kunnen worden zal in de toekomst tijd en kosten besparen, voor zowel CI-centra als CI-gebruikers. ‘De grootste CI-fabrikant ter wereld gebruikt de resultaten van mijn studie al om een applicatie te ontwikkelen die in meerdere landen gebruikt zal worden’, vertelt de promovenda. 

De thuistesten zijn vervolgens verwerkt in de MyHearingApp en deze is getest onder nieuwe CI-gebruikers tijdens de eerste 3 maanden van hun intensieve revalidatie. Audiologen en logopedisten kunnen via de app nauwgezet de voortgang van het verstaan van spraak volgen. De Graaff: ‘Zo kan het aantal afspraken in de kliniek verminderen voor diegene waarbij het resultaat naar verwachting is, of juist extra afspraken inplannen als dat niet het geval is.’

Gepubliceerd op: 03-04-2019