Prijs voor beste ICT-project in de zorg 2019

Gepubliceerd op: 31-10-2019

Amsterdam UMC heeft gister samen met softwareleverancier Pacmed de Computable Award voor het beste ICT-project in de zorg 2019 gewonnen. Het gaat om een project voor machine learning op de intensive care op locatie VUmc met als doel de zorg voor IC-patiënten te verbeteren.

Medische specialisten en verpleegkundigen op de intensive care hebben dagelijks een duivels dilemma om te bepalen wie wel en wie niet wordt opgenomen dan wel ontslagen van de IC, aldus het juryrapport, Wordt een patiënt te vroeg ontslagen van de afdeling, dan kan dat ernstige gevolgen hebben of zelfs tot een te vroege dood leiden. Als patiënten te lang op de IC verblijven, dan nemen zij plaatsen in van patiënten die eigenlijk zouden moeten worden opgenomen gezien hun levensbedreigende situatie.

Beslissingen

“Patiënten die behandeld worden op de IC behoren tot de ziekste patiënten in een ziekenhuis. Ze krijgen intensieve zorg waarbij grote hoeveelheden data worden verkregen. De daaruit ontwikkelde software levert belangrijke en ondersteunende informatie op”, zegt intensivist Patrick Thoral, bij locatie VUmc verantwoordelijk voor dit project. “Bijvoorbeeld bij de volgende beslissingen: wanneer kan een patiënt veilig overgeplaatst worden naar de verpleegafdeling? Wat is het juiste moment van in- en detubatie? Op welk moment geef je welke dosering van medicatie?”

Het is Amsterdam UMC te prijzen, aldus de jury van de Computable Award, dat zij op zoek zijn gegaan naar een ICT-partner die met hen een ai-oplossing zou kunnen ontwikkelen om informatie aan te dragen ter ondersteuning van de beslissingen. In samenwerking met softwareleverancier Pacmed en met behulp van machine learning kunnen artsen de enorme hoeveelheid data vervolgens gebruiken om de zorg van IC-patiënten te verbeteren.

Machine learning is een techniek om computers zelf complexe verbanden te laten vinden in grote hoeveelheden data. Die verbanden vormen de basis voor een algoritmes die voorspellingen kunnen doen, in dit geval voor nieuwe patiënten. Een algoritme is een soort recept om een probleem stap voor stap op te lossen. Door te leren van onverwachte heropnames uit het verleden is een algoritme ontwikkeld dat voor alle patiënten de kans op heropname en overlijden op het moment van ontslag voorspelt.

De arts beslist

Geruststellend is, zo vindt de jury, dat ongeacht wat de uitkomst van de algoritmes ook moge zijn, het slechts aanbevelingen zijn voor de verantwoordelijke arts die de finale beslissing zal nemen. Al met al is de prijs volgens de jury meer dan verdiend.

Juryrapport
Winnaars

Gepubliceerd op: 31-10-2019