Tweelingen-studie bij EenVandaag

Gepubliceerd op: 22-07-2019

Morgen is er om 18.15uur bij EenVandaag, het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS op NPO 1, een item te zien over het Tweelingen-onderzoek. De eeneiige tweeling Jacques en Fred Kueter worden in het kader van de TWIN 60++ studie een dag gevolgd. Om de twee jaar komen de heren een dag naar Alzheimercentrum Amsterdam voor verschillende onderzoeken zoals hersenscans, bloedafname en geheugentest. Door onderzoek uit te voeren bij eeneiige tweelingen hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de erfelijke achtergrond van het wel of niet krijgen van amyloidstapeling en geheugenproblemen.

Oorzaak geheugenproblemen door eiwitstapeling

Want hoe komt het dat de ene persoon gezond ouder wordt, terwijl de ander problemen krijgt met het geheugen? Bij het ouder worden vinden er veranderingen plaats in de hersenen. De ene persoon kan met goede geestelijke vermogens heel oud worden, terwijl veroudering bij de ander gepaard kan gaan met milde tot ernstige geheugenproblemen. Een veelvoorkomende oorzaak van ernstige geheugenproblemen is de ziekte van Alzheimer. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de stapeling van het eiwit amyloid in de hersenen de eerste stap is in de ontwikkeling van deze ziekte.

Om het ontstaan en de gevolgen van deze amyloidstapeling op de ontwikkeling van geheugenproblemen beter begrijpen zijn de onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam in 2014 een onderzoek gestart bij 100 tweelingparen zonder geheugenklachten. Het onderzoek is in samenwerking met het Nederlands Tweelingen Register (NTR) en onderdeel van een grote Europese samenwerking.

Resultaten

Hoewel deze identieke tweelingen 100% van hun erfelijke materiaal delen zien we dat ze niet identiek zijn voor de mate van amyloidstapeling. Bij 14 paren zagen we zelfs dat de ene helft van de identieke tweeling wel amyloidstapeling had en de ander niet. Deze resultaten laten zien dat naast genen, omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld leefstijl en opleidingsniveau, een belangrijke rol spelen.

Toekomstplannen

In het vervolg van deze studie willen ze onderzoeken welke omgevingsfactoren de gevonden verschillen binnen deze tweelingen kunnen verklaren. Daarnaast willen de onderzoekers het vroege beloop van de ziekte van Alzheimer beter in kaart brengen door deze groep oudere tweelingen langdurig te vervolgen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de rol van genen en omgeving op de voortgang van de ziekte te bestuderen. Met de resultaten van deze studie kunnen mogelijk in de toekomst mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte eerder worden geïdentificeerd en aanknopingspunten gevonden voor preventiestrategieën.

Gepubliceerd op: 22-07-2019