Veelbelovende onderzoeker ontvangt prestigieuze beurs

Gepubliceerd op: 11-03-2019

Caitrin Crudden

Onderzoeker Caitrín Crudden heeft de Marie Skłodowska-Curie Fellowship in ontvangst mogen nemen. Door deze prestigieuze individuele beurs van 175.000 euro kan de Ierse postdoc onderzoek blijven doen bij Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam, op de afdeling Pathologie. Het project van Crudden richt zich op de rol van tumorblaasjes in kanker. Dit geldbedrag wil Crudden gebruiken voor fundamenteel onderzoek naar een nieuwe therapie gericht tegen deze blaasjes.  

‘Ik ben geïnteresseerd in de communicatie tussen cellen in kanker’, vertelt Crudden, ‘en hoe we deze communicatie kunnen verstoren om verspreiding van de ziekte te voorkomen.’ Ze legt uit dat tumorblaasjes sinds kort zijn toegevoegd aan dit onderzoeksveld. ‘Deze blaasjes, zogeheten exosomen, worden uitgescheiden door tumorcellen. De moleculen die deze blaasjes bevatten, zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van kanker door het lichaam.’

De postdoc legt uit dat de inhoud van de exosomen het immuunsysteem onderdrukken waardoor tumoren verder kunnen groeien. ‘Ik wil in dit project de basis leggen voor een potentiele therapie die gericht is op de remming van exosomen. Daarnaast is het uiteindelijke doel van de studie om de prognose van patiënten die immunotherapie ondergaan te verbeteren.’

De Europese Commissie financiert Marie Curie beurzen die als doel hebben de internationale mobiliteit en kennisuitwisseling van onderzoekers te stimuleren. Crudden kan hierdoor haar ervaring in cellulaire communicatie combineren met de expertise van dr. Michiel Pegtel over exosomen. ‘Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam is de ideale gastheer voor mijn project, hun focus is namelijk erg translationeel; ze willen hun resultaten van het lab naar de kliniek brengen. Dat komt sterk overeen met mijn eigen doelstellingen.’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promising researcher receives prestigious grant

Researcher Caitrín Crudden has been awarded the Marie Skłodowska-Curie Fellowship. This prestigious and individual grant of 175.000 euros, enables the Irish postdoc to continue her research at the Pathology department of Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam. Her project focusses on the role of tumor vesicles in cancer. Crudden will use this money to lay a fundamental groundwork for a new therapeutic strategy targeting these vesicles.

‘I am interested in cell-to-cell communication in cancer’, Crudden says, ‘and how we can interrupt that to prevent disease progression.’ She explains that tumor vesicles are a recent addition to this research field. ‘These vesicles, so-called exosomes, are derived from tumor cells. These vesicles can enter the circulation and spread throughout the body, promoting cancer progression through the molecules that they carry.’

The postdoc explains that some contents of the exosomes are able to suppress the immune system, contributing to tumor growth. ‘The study aims to improve the outcomes of cancer patients undergoing immunotherapies, as well as laying fundamental groundwork for tumor exosome inhibition as a therapeutic strategy.’

The Marie Curie grant is funded by the European Commission to support researchers undertaking international mobility, with the aim of promoting excellence in research and fostering exchange of knowledge. The fellowship enables Crudden to combine her skills and experience in cellular communication with the expertise of dr. Michiel Pegtel in exosomes. ‘Amsterdam UMC and the Cancer Center Amsterdam are ideal hosts for this project because their focus is strongly translational; its core aim is to bring findings from the lab into clinical practice, which aligns with my personal aims.’

Gepubliceerd op: 11-03-2019