Vooroordelen van gynaecologen en verloskundigen staan betere geboortezorg in de weg

Gepubliceerd op: 20-12-2018

Bahareh Goodarzi

De hervormingen in de Nederlandse geboortezorg verlopen moeizaam. Gynaecologen en verloskundigen staan beide voor betere zorg. Toch bestaat de overtuiging dat gynaecologen en verloskundigen tegengestelde ideeën hebben over hoe de zorg verbeterd moet worden. Uit onderzoek van promovenda Bahareh Goodarzi van Amsterdam UMC afdeling Midwifery Science blijkt echter dat niet alleen tussen, maar óók binnen de beroepsgroep van gynaecologen en verloskundigen grote verschillen bestaan. Goodarzi: “De bewustwording dat het niet de beroepsgroepen zijn die botsen, maar de verschillende ideeën die in de geboortezorg bestaan, kan gynaecologen en verloskundigen helpen het gesprek tussen hen heropenen. Zo kunnen ze toewerken naar betere zorg voor onze zwangeren en baby’s.” Bahareh Goodarzi publiceert vandaag in Health Risk and Society.

Vooroordelen

Gynaecologen geven de voorkeur aan ziekenhuisbevallingen, verloskundigen aan thuisbevallingen. Gynaecologen willen ingrijpen tijdens de zwangerschap en bevalling en verloskundigen willen afwachten. Gynaecologen staan voor een geïntegreerd geboortezorgmodel en verloskundigen zijn daarop tegen. Dit zijn voorbeelden van hardnekkige vooroordelen die al heel lang bestaan en op allerlei manieren worden versterkt. Gynaecologen en verloskundigen worden hiermee opgeleid en in de media worden zij als tegenstanders geframed. Het beeld van de relatie tussen gynaecologen en verloskundigen is dat van een slecht huwelijk; ze moeten samenwerken, maar hebben continue onenigheid.

De zwangere is de dupe

Uit het onderzoek van Bahareh Goodarzi blijkt dat het beeld van gynaecologen en verloskundigen als tegenpolen, onjuist is. Zij heeft historisch onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse gynaecologen en verloskundigen in de jaren 80 tot de besluiten zijn gekomen die ten grondslag liggen aan de huidige organisatie van geboortezorg, de onderlinge taakverdeling en samenwerking. In het bijzonder heeft zij gekeken naar hoe die beslissingen werden beïnvloed door hun ideeën over risico’s tijdens de zwangerschap en geboorte. Het onderzoek van Goodarzi laat zien dat gynaecologen en verloskundigen niet alleen inhoudelijk andere standpunten hebben, maar ook verschillende belangen. Ook verschillen de overtuigingen en belangen niet alleen tussen de beroepsgroepen, maar óók binnen de beroepsgroepen. De ene gynaecoloog is de andere niet en hetzelfde geldt ook voor verloskundigen. “Er bestaan van oudsher verschillende overtuigingen en belangen in de geboortezorg die met elkaar kunnen botsen, maar deze zijn niet gebonden aan beroepsgroepen. Er zijn ook gynaecologen die de thuisbevalling ondersteunen en verloskundigen die de voorkeur geven aan ziekenhuisbevallingen. Het framen van gynaecologen en verloskundigen als tegenpolen kan de samenwerking belemmeren die nodig is om zorg voor zwangeren en baby’s te verbeteren.”

Self- fulfilling prophecy

Het vooringenomen beeld dat gynaecologen en verloskundigen van elkaar hebben leidt af van waar het over zou moeten gaan; het gesprek over de verschillende overtuigingen en belangen. Het kleurt de onderlinge verwachtingen en zet de toon in de samenwerking. Dit kan leiden tot een ‘self-fulfilling prophecy’ waardoor een impasse ontstaat. Ook kan het een rol spelen in de communicatie naar zwangeren. “Dit is ongewenst, omdat dit het vertrouwen van zwangeren in de zorg kan schaden en zwangeren baat hebben bij goed samenwerkende gynaecologen en verloskundigen.”

Gepubliceerd op: 20-12-2018