Professioneel zorgpersoneel blijft nodig

25 januari 2017

wim polderman

We leven in een tijd waarin onderwijs en opleiden in de zorg enorm aan het veranderen is. Vanuit de overheid komen allerlei rapporten op ons af die ons tot in detail uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Rapporten die de naam dragen van de voorzitters van commissies, zoals Kaljouw, Terpstra en Kervezee of die aangeven wanneer een verandering klaar is, zoals Bachelor 2020. Ze leggen ons uit dat de definitie van gezondheid volgens de World Health Organisation (WHO) is aangepast door Machteld Huber; dat er een verschuiving plaatsvindt van intra- naar extramurale zorg; dat beroepen in de zorg verdwijnen en er anderen bij zullen komen. Dat we het niet meer moeten hebben over ziek zijn, maar over functioneren, over veerkracht. Het gaat niet meer over patiënten maar over burgers. En ze vertellen ons dat we ons als maatschappij moeten richten op preventie.

En toch …
Toch komen er in onze ziekenhuizen nog steeds patiënten binnen die zorg nodig hebben. En constateren we dat het lastiger wordt om kwalitatief goede zorg te leveren. Omdat het moeilijker wordt om (gespecialiseerd) verpleegkundigen te vinden of omdat er nu al te weinig operatieassistenten en anesthesiemedewerkers zijn. De varkenscyclus heeft z'n volgende piek alweer bijna bereikt.

VUmc Amstel Academie beweegt mee op de golven van de veranderende zorg met nieuwe opleidingen en nieuwe elementen in bestaande opleidingen. Kwalitatief hoogstaand onderwijs als antwoord op genoemde veranderingen, gebaseerd op datgene wat wordt aangereikt vanuit de praktijk van de ziekenhuizen. Want de verandering in de zorg vindt plaats op de werkvloer met goed opgeleide mensen. Zo kunnen we de veranderingen voor morgen, vandaag en met elkaar oppakken.

Bekijk ook het nieuwe digitale onderwijsmagazine van VUmc Amstel Academie.

bron: Origineel

printen