CZO-erkenning nieuwe opleidingsvariant anesthesiemedewerker

21 februari 2017

Afb minor AM

Op 16 februari ontving de directie van VUmc Amstel Academie het verheugende bericht dat de opleiding HBO-VT Anesthesiemedewerker door het College Zorg Opleidingen (CZO) wordt erkend.

Nieuwe opleidingsvariant
In september 2016 is bij VUmc Amstel Academie een nieuwe opleidingsroute voor anesthesiemedewerkers van start gegaan. Zestien derdejaars HBO-V studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn toen gestart met een 20 weken durende minor Intensieve Klinische Zorg/Anesthesie. Na afronding van deze minor volgen  zij nu een stage van 20 weken op het OK-complex. Geselecteerde studenten treden na het succesvol afronden van de stage in dienst bij een  van de aangesloten ziekenhuizen. Vanaf dat moment vervolgen zij de opleiding samen met de tweedejaars studenten van de reguliere opleiding én ronden zij het laatste jaar van hun HBO-V opleiding af.

Niet alleen een efficiënte wijze van studeren, je doet er vijf jaar over in plaats van zeven jaar, maar ook een route die studenten in staat stelt een brug te vormen tussen de toch wat gesloten wereld van de operatiekamer en die van de verpleegafdeling. Daarnaast hebben studenten een brede opleidingsbasis, een formeel bachelor diploma, sluiten zij met hun beide diploma's beter aan bij de wijze waarop OK-personeel in het buitenland wordt opgeleid en daardoor ook een beter carrièreperspectief.

"Intensief, en daarin uitdagend", dat zeggen studenten over de minor Intensief Klinische Zorg. Met veel inzet en plezier zijn zij in februari gestart met hun stage op de OK. En nu is ook de CZO-erkenning van de opleiding HBO-VT/Anesthesiemedewerker een feit.

We zijn trots, trots op de studenten én op onze docenten die dit resultaat samen met de collega's van de Hogeschool van Amsterdam hebben neergezet. De gesprekken over een nieuwe opleidingsroute voor operatieassistenten zijn inmiddels gestart.

Meer weten? Klik hier.

bron: Origineel

printen