Opleiden voor de palliatieve zorg

14 september 2017

pallzorg

Jojanneke van Staveren, opleider oncologie en hematologie VUmc Amstel Academie, vertelt over opleiden voor de palliatieve zorg.

VUmc heeft in opdracht van ZonMw een 'kennissynthese onderwijs palliatieve zorg' uitgevoerd. Wat hebben jullie gedaan?
"Wij hebben samen met een landelijk opgerichte denktank een plan geschreven om zorgverleners beter voor te bereiden op de palliatieve zorg. Bij die term denken studenten vaak aan zorg voor stervenden. Maar het is veel meer dan dat. Een patiënt is al in de palliatieve fase als blijkt dat hij ongeneeslijk ziek is. Dan gaat de curatieve zorg over in palliatieve: wat doen we wel, wat doen we niet, waar heeft de patiënt het meeste last van, wat wil hij zelf? Zorgverleners moeten weten wat er kan en kunnen adviseren. Je wilt vooral met elkaar dezelfde taal spreken, ongeacht het opleidingsniveau dat je hebt - mbo, hbo of wo. Daarvoor zijn aanpassingen nodig in het hele onderwijscurriculum, van helpende tot gespecialiseerd arts."

Wat heeft de kennissynthese opgeleverd?
"Er is een onderwijsraamwerk 'palliatieve zorg' ontwikkeld. Daarin staan eindtermen per opleidingsniveau, zodat helder is wat een zorgverlener moet kunnen en kennen. Daarnaast hebben we de stakeholders in kaart gebracht: wie zijn de spelers als het gaat om onderwijs en palliatieve zorg? Tot slot hebben we met een geografische onderwijskaart zichtbaar gemaakt waar in het land opleidingen en scholing wordt gegeven, op de verschillende niveaus."

Hoe gaat het nu verder?
"In opdracht van ZonMw stellen we nu met de kwaliteitswerkgroep 'onderwijs palliatieve zorg' vervolgadviezen op - naar aanleiding van onze eigen aanbevelingen dus. Het was inspirerend om te merken dat de samenwerking tussen de verschillende opleidingsniveaus goed was. Er was herkenning en een gemeenschappelijke taal. Doordat alle niveaus goed betrokken zijn, is er nu draagvlak voor verbetering en samenhang."

bron: Origineel

printen