Registratie aantoonbaar bevoegd werken met risicovolle medische apparatuur

“We willen het iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken”

26 september 2017

medapp

Een van de projecten die gefinancierd worden uit het scholingsbudget Kwaliteitsimpuls, is het aantoonbaar bevoegd werken met risicovolle medische apparatuur. Geertruida Oldenburger, opleider bij VUmc Academie, is betrokken bij dit project.

Om te mogen en kunnen werken met (risicovolle) medische apparatuur moet je straks je bekwaamheid en bevoegdheid kunnen aantonen. Dat geldt voor al het personeel dat met apparatuur werkt. Als onderdeel van het project is een pilot gestart in samenwerking met vijf afdelingen en mensen uit de praktijk, P&O en FMT. "We leggen onder andere een infrastructuur aan die medewerkers straks ondersteunen om hun bekwaamheden te onderhouden én te kunnen aantonen", zegt Geertruida.

"Bijvoorbeeld door een digitaal studie-arrangement aan te bieden waar de achtergronden omtrent het werken met bepaalde apparatuur worden belicht. Als je voor een apparaat bevoegd en bekwaam bent, zal dit ook direct zichtbaar zijn in het personeelsadministratiesysteem Peoplesoft. Er worden ook trainers en assessoren opgeleid die het personeel zullen ondersteunen in het verwerven van de bekwaamheid."

Geertruida: "VUmc gaat ervan uit dat medewerkers bekwaam zijn maar deze bekwaamheden waren tot nu toe niet inzichtelijk, elk ziekenhuis moet dit kunnen aantonen. iets wat vanuit het convenant wordt verplicht. Het project Aantoonbaar bevoegd werken met risicovolle medische apparatuur zorgt ervoor dat we straks aan deze verplichting kunnen voldoen."

Hoe een en ander daadwerkelijk ingevuld wordt is nog niet helemaal duidelijk. "Maar dat straks iedereen als bekwaam geregistreerd moet staan, dat is zeker."

bron: Origineel

printen