Meelopen met verpleegkundige in opleiding Sebastian van Straelen

16 mei 2017

In VUmc werken ongeveer 7.500 mensen in allerlei verschillende beroepen. Soms weten ze weinig van elkaars werk. Daarom lopen medewerkers van de dienst communicatie van VUmc mee met collega's van verschillende andere disciplines. Zij leren elkaar zo beter kennen en u krijgt een inkijkje in de keuken van de verschillende afdelingen.

Sebastian van Straelen overlegt met Lamiya MirzazadehVerplegen draait niet alleen om theoretische kennis, maar ook om vakbekwaam handelen. Dat laatste leer je het best op een vakschool in de praktijk. Die gedachte heeft VUmc en ROC TOP geïnspireerd om de krachten te bundelen in een vakschool voor verpleegkunde.

Vanmiddag lopen we mee met Sebastian van Straelen, één van de studenten van deze vakschool. Hij is twee weken geleden begonnen op de verpleegafdeling cardiologie.

14.01
Sebastian draagt deze middag de zorg voor drie patiënten. Twee van deze patiënten worden vanmiddag ontslagen en mogen naar huis. Sebastian is druk in de weer om alle papieren hiervoor in orde te krijgen en overlegt met de arts.  "De arts moet in EPIC aangeven dat de patiënt naar huis mag, en dat duurt soms even." Als de papieren eenmaal in orde zijn gaat hij naar zijn patiënten toe. Hij bespreekt de medicijnen met ze en geeft aan waar ze thuis op moeten letten. "Als u weer last krijgt van druk op de borst dan moet u ons opbellen, oké?"

14.47
We gaan een patiënt ophalen van de hartbewaking. "Deze mevrouw is inmiddels stabiel genoeg om bij ons te komen liggen." Samen met een collega haalt Sebastian de patiënt op. Hierbij valt op dat hij initiatief durft te nemen als hij tegen zijn collega zegt: 'Ik doe het woord wel.' We maken kennis met de patiënt. "Moet deze tas ook met u mee, mevrouw?" Ze begint te lachen en steekt een verhaal af over dat haar man thuis allemaal spullen had ingepakt. De verkeerde spullen.

15:06
Eenmaal op de afdeling aangekomen installeert Sebastian de patiënt op haar nieuwe plekje. Hierbij moet hij ook een ECG moet aanleggen. Hij vraagt een collega om hulp en samen zorgen ze dat het hart van de vrouw weer in de gaten kan worden gehouden. Het valt me op dat Sebastian echt zorg biedt met een glimlach. Hij stelt de patiënten meteen gerust. "Het is al erg genoeg voor die mensen dat ze hier liggen, dus ik probeer af en toe even een grapje te maken om het ijs te breken". Sebastian vertelt me dat hij eerst een CIOS-opleiding heeft gevolgd. "Ik werkte daarnaast ook in een naschoolse opvang. Toen merkte ik dat ik werken met kinderen hartstikke leuk vond." Zijn eerste intentie was dus ook om kinderverpleegkundige te worden, maar hij merkte dat dat misschien toch niet spannend genoeg voor hem was. "Ik ben echt op zoek naar actie, naar echt iets doen. Daarom hoop ik na mijn opleiding op de SEH aan de slag te kunnen als verpleegkundige, daar gebeurt het echt."

15:32
Nadat de patiënt op haar nieuwe kamer is geïnstalleerd duikt Sebastian weer achter de computer. "Zodra ik tijd heb schrijf ik meteen even een rapportage, dan staat alles ook weer meteen goed geregistreerd." Ondertussen vindt er in dezelfde ruimte een klinische les plaats. Een arts vertelt de verpleegkundigen meer over een bepaalde hartaandoening. Sebastian luistert ondertussen ook mee. Ik vraag hem of hij soms moeite heeft met al die medische termen. "In het begin wel inderdaad, maar als ik iets niet weet dan vraag ik dat gewoon, ik zit hier tenslotte natuurlijk ook om iets te leren."

Vakschool voor verpleegkundigen VUmc ROC TOP

Henriëtte de Jong - Praktijkopleider Verpleegkunde VUmc:

"In september 2013 zijn VUmc en ROC TOP gestart met de Vakschool voor Verpleegkunde. Het doel van deze verpleegkundige opleiding (beroeps begeleidende leerweg) is om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Nieuwe kennis en vaardigheden sluiten altijd direct aan bij de concrete beroepspraktijk. Docenten en praktijkopleiders vertegenwoordigen niet langer twee gescheiden werelden, die van school en die van het werkveld. In plaats daarvan komen de praktijkopleiders ook naar school en de docenten naar de werkvloer. Alles wat de leerlingen leren, sluit aan bij de actuele handelingen in de praktijk.

Sinds 2016 hebben het ROC van Amsterdam en het OLVG west zich aangesloten bij deze samenwerking tussen VUmc en ROC TOP. Hierdoor is er nu één BBL-opleiding ontstaan voor heel Amsterdam en omstreken. Door deze samenwerking tussen de ROC's en de ziekenhuizen is er meer aandacht voor klinisch redeneren, bedside teaching en interprofessioneel leren. Er is weinig uitval van studenten en we merken echt dat het deskundigheidsniveau bij de studenten is toegenomen. Zij zijn daardoor interessante kandidaten voor de arbeidsmarkt.

Op 23 maart jl. mochten de eerste zeven studenten hun diploma in ontvangst nemen. Zij hadden al voor hun officiële diplomering een uitdagende baan in VUmc gevonden waar ze zich verder kunnen ontwikkelen."

bron: Origineel

printen