Onderwijs is kans voor verandering

8 juni 2017

Om complexe problemen in de zorg aan te pakken is een transdisciplinaire benadering nodig, stellen prof dr. Fedde Scheele en prof. dr. Marjolein Zweekhorst. Hierbij werken mensen vanuit verschillende wetenschapsdomeinen en mensen van de buiten de wetenschap samen. Scheele en Zweekhorst spreken op 8 juni een duo-oratie uit bij de Vrije Universiteit/VUmc.

Optimaal beleid voor complexe problemen in de zorg is van landsbelang en wereldwijd onderwerp van studie. Uitstekende beleidsvoornemens en goed doorgerekende plannen zijn er wel, maar de uitvoer hiervan is slechts gedeeltelijk gelukt. Bestaande routines en culturen zijn moeilijk te veranderen.

Onderwijs biedt de kans om studenten enerzijds transdisciplinair te leren denken en anderzijds om ze klaar te stomen voor hun rol als aanjager van de noodzakelijke verandering. Onderwijsinstellingen hebben een enorme verantwoordelijkheid voor onze toekomst en kunnen veel explicieter bouwen aan transdisciplinair denken, een adaptieve geest en creatieve veranderkracht van jonge professionals.

Fedde Scheele: "Tijdens mijn loopbaan als clinicus en opleider liep ik tegen de beperkingen van ons onderwijs en onze wetenschapsuitoefening aan. Het onderwijs in het ziekenhuis is vrij technisch georiënteerd. Het betrekken van de patiënt in het onderwijs staat in de kinderschoenen. Ook worden andere wetenschaps- en zorgparadigma's dan het biomedische nauwelijks gebruikt. Dat terwijl sociologen mij pas echt hebben leren kijken. Gaandeweg kwam ik erachter dat het beter is om voor complexe vraagstukken een heel scala aan wetenschapsvisies te gebruiken. Economen vormen in de zorg naast sociologen en medici een belangrijke kern. We moeten problemen in de zorg op een systematische manier vanuit een meervoudig perspectief benaderen. We moeten studenten daarmee opleiden, wetenschap daarmee bedrijven en de zorg daarmee verbeteren, daar staan wij voor."

bron: Origineel

printen