Bachelor op de werkvloer: van mbo-V naar hbo-V

1 november 2017

Groep-bachelor

Vmc ontwikkelt samen met Hogeschool Inholland een opleiding voor mbo-verpleegkundigen die zich willen scholen tot hbo-V'ers. Dit sluit naadloos aan bij het streven van het ministerie van OCW om de hbo-opleidingen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor professionals door hen onderwijs op maat te bieden. Tegelijkertijd voorziet het in een grote behoefte van ervaren mbo en in service opgeleide verpleegkundigen om verder te studeren.

In april is gestart met de sollicitaties voor deze nieuwe opleiding en de belangstelling bleek groot: ruim 75 verpleegkundigen meldden zich aan. Met een assessment werden kandidaten geselecteerd, waarbij de Eerder Verworven Competenties (EVC) vastgesteld werden. Praktijkopleider Jettie Vreugdenhil van VUmc: "Op basis daarvan kun je bepalen wat elke deelnemer nog nodig heeft aan onderwijs om uiteindelijk op hbo-niveau te bereiken. Naar aanleiding van de assessments zien we dat anderhalf jaar een minimum is. En wie minder competenties heeft, zal een zwaardere studielast krijgen en misschien langer bezig zijn. Begin november is de eerste groep van 25 met het traject begonnen. Begin 2018 volgt een tweede groep en in september van dat jaar start de nieuwe, reguliere (flex) deeltijdopleiding."

Caroline-bachelor

'Ik weet nu waar ik sta als verpleegkundige! Sta ik daar over anderhalf jaar nog, maar dan op een andere manier?'
Caroline van der Staaij-Muller, student

Op zoek
Het is nog best ingewikkeld om een passend curriculum te ontwerpen. "Dit is een bijzondere groep studenten voor ons", legt Vreugdenhil uit. "Wat hebben zij nodig om straks op hbo-niveau te kunnen functioneren? Op het doe-niveau zitten deze zeer bedreven verpleegkundigen al op het hoogste niveau. Waar het aan ontbreekt is een theoretische basis onder hun handelen. De communicatieve vaardigheden zijn prima in orde. Maar ze hebben nooit geleerd dat er modellen zijn voor verschillende types gespreksvoering. Hoe leren we ze dat? In de klas of uit boeken lijkt niet te werken. Het is een mooie uitdaging voor ons hoe we praktijk leren zo kunnen inzetten dat ook de theorievorming een plek krijgt. Samen met InHolland zijn we op zoek naar de meest geschikte manier."

Bewuste keuze
Het doel van deze opleiding is nadrukkelijk niet om alle mbo-V'ers tot hbo-V'ers op te leiden. Tweederde van de VUmc-verpleegkundigen is mbo-V of in service opgeleid. Anders dan in sommige andere UMC's, die uitsluitend kiezen voor het hbo-niveau, blijft in VUmc altijd plek voor mbo-verpleegkundigen. Vreugdenhil: "We blijven ze ook altijd opleiden. Dat is een bewuste keus van VUmc. Niet elke patiënt heeft immers altijd een hbo-verpleegkundige nodig." De regio kijkt belangstellend mee. Andere ziekenhuizen hebben al laten weten grote belangstelling voor dit traject te hebben.

Tamara-bachelor

'Ik verwacht de komende anderhalf jaar te leren: actiever klinische redeneren, EBP toe te passen en verdieping in de theorieën. Dit met als doel om bewuster te zijn van mijn handelen als verpleegkundige.'
Tamara Tijssen-Brekhof, student


Samen
VUmc, VUmc Amstel Academie en Hogeschool Inholland en Inholland Academy werken samen in de opleiding 'Bachelor op de werkvloer'. Het is een tussenstap naar een nieuwe flexibele hbo-deeltijdopleiding Verpleegkunde die in september 2018 van start zal gaan. Wim Polderman, directeur VUmc Amstel Academie: "Verpleegkundigen willen verder komen. Met deze opleiding komen we tegemoet aan deze wens. Wij delen met Inholland de visie over de wijze waarop: de werkzaamheden in praktijk en de competenties van de student zijn leidend. Samen creëren we een flexibel opleidingstraject in een rijke leeromgeving." Katinka Rademaker, teamleider opleiding Verpleegkunde InHolland: "We doen het samen. We zorgen dat mensen onderwijs en opleiding krijgen, waar het kan zoveel mogelijk in de praktijk én in samenwerking met werkgevers. De deeltijdstudenten van VUmc krijgen een belangrijke rol. We gaan ze betrekken bij de vormgeving van dit onderwijs."

Saskia-bachelor

'Een unieke kans om de expertise die ik nu bezit uit te breiden en theoretisch te onderbouwen.'
Saskia Elshout, student


Bachelor op de werkvloer
De opleiding duurt anderhalf jaar, is sterk praktijkgericht en bouwt voort op de kennis en ervaring van de mbo-verpleegkundige. Het leren gebeurt vooral op de eigen afdeling. Dit wordt afgewisseld met scholingsdagen en huiswerkopdrachten. Geïntegreerde praktijkopdrachten zorgen voor de breedte die bij een bacheloropleiding past.

Meer informatie? Klik hier.

bron: Origineel

printen