Start vervolgopleiding Ziekenhuispsychiatrie

10 januari 2017

Ziekenhuispsychiatrie-web

Op 10 januari zijn bij VUmc Amstel Academie 18 verpleegkundigen gestart met de nieuwe verpleegkundige vervolgopleiding Ziekenhuispsychiatrie. De opleiding is vooral bedoeld voor verpleegkundigen die graag opgeleid willen worden om op verantwoorde wijze zorg te kunnen bieden aan patiënten met een complexe somatisch-psychiatrische comorbiditeit.

Welke verpleegkundigen volgen deze opleiding? Verpleegkundigen die werken op een Medisch Psychiatrische Unit, een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis, een Psychiatrische Universiteitskliniek of in een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg volgen deze opleiding, maar ook verpleegkundigen die werken op een SEH, dialyse afdeling of andere verpleegafdelingen in het algemeen ziekenhuis waar patiënten met een psychiatrisch en somatisch ziektebeeld worden opgenomen.

Somatische en geestelijke gezondheidszorg groeien steeds meer naar elkaar toe. In de top tien van meest voorkomende chronische ziekten staan vier psychiatrische aandoeningen: depressie, angststoornissen, verslaving en dementie. Zo'n 40% van mensen met lichamelijke klachten heeft ook last van psychische klachten. Deze worden vaak onvoldoende onderkend. Aan de andere kant hebben psychiatrisch patiënten vaak lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes en maagdarmleverstoornissen die onder- of onbehandeld blijven.

Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan de verdieping en aanscherping van kennis en kunde op het gebied van complexe somatisch-psychiatrische comorbiditeitszorg op basis van de methodiek van het klinisch redeneren.

De opleiding kent 24 lesdagen en duurt (afhankelijk van het dienstverband) 13 maanden.

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het noodzakelijk om geregistreerd te staan in het BIG register en een dienstverband te hebben met de instelling van waaruit de opleiding wordt gevolgd.

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen.

Interesse?
Mail naar Annette de Jong, opleider van de verpleegkundige vervolgopleiding ziekenhuispsychiatrie. Email: anne.dejong@vumc.nl

bron: Origineel

printen