Wat voor docent ben jij?

2 mei 2018

Opvattingen van docenten over onderwijs beïnvloeden hoe een docent onderwijs geeft én de prestaties van studenten. Anita Jacobs, stafmedewerker team professionalisering: "we hebben in dit internationale vervolgonderzoek met 700 docenten uit verschillende onderwijsvormen en culturen zes docentprofielen gevonden. De zesde is nieuw en noemen we de neo-transmitter. Dit is een docent die een modern type van traditioneel onderwijs geeft, bijvoorbeeld in een college met veel interactie met studenten."

2018-05-02- A.Jacobs docentopvattingenIn 2015 promoveerde Jacobs op dit onderzoek. Alle docenten van de bacheloropleiding van VUmc zijn destijds hiervoor benaderd. Verdere studie bleek zinvol dus is onderzocht of vijf docentprofielen generaliseerbaar zijn naar een internationale context.

Bij het onderzoek is de COLT-vragenlijst (Conceptions of Learning and Teaching) ontwikkeld om opvattingen te meten. In het onderzoek van 2015 bleken vijf docentprofielen te onderscheiden die varieerden van zeer docent gecentreerd tot zeer student gecentreerd.  Jacobs: "Naast de eerder gevonden profielen transmitter, organizer, intermediate, facilitator en conceptual change agent is nu de neo-transmitter toegevoegd.

Op donderdag 3 mei gaat Anita Jacobs dieper in op haar vervolgonderzoek tijdens een themalunch dat het Instituut voor onderwijs en opleiden verzorgt voor haar medewerkers. Door de themalunches wordt kennis gedeeld en blijven collega's op de hoogte van de belangwekkende thema's.

Wil je meer weten over dit onderzoek naar docenten? Neem dan contact op met Anita Jacobs.

bron: Origineel

printen