"Uniek in de wereld, petje af voor VUmc..."

14 februari 2018

VWS1

Op 8 februari bracht Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, een werkbezoek aan VUmc Academie. Gerritsen liet zich informeren over het 'Scholing- en toetsprogramma t.b.v. de BIG herregistratie van basisartsen'.

Onder aanvoering van VUmc Academie zetten het ministerie van VWS, de KNMG en de NFU een kwaliteitsprogramma op, dat basisartsen voorbereidt op de toetsen in het kader van hun BIG-herregistratie én dat recht doet aan de verschillende belangen. Het ministerie volgt dit programma op de voet, omdat ze grote waarde hecht aan de verbindende kracht van dit programma.

Als in juni 2016 het ministerie van VWS de NFU vraagt een scholing en toetsprogramma op te zetten voor de herregistratie van basisartsen,  is het onderwerp al jaren omgeven met lange discussies. De definitieve datum voor de verplichte herregistratie in het BIG-register, 1 januari 2018, nadert echter met rasse schreden. Het is VUmc Academie die vanuit de NFU de uitdaging oppakt en in december 2017 de eerste PRC's, 'periodieke registratiedocumenten' mag uitreiken.

  VWS3

Schattingen
Wim Tromp, projectmanager Scholing- en toetsprogramma t.b.v. herregistratie van basisartsen, schetst dit beeld aan Gerritsen en vult dat aan met de didactische en organisatorische uitdagingen: "Niemand weet hoeveel deelnemers we mogen verwachten. Schattingen lopen uiteen van 500 tot 5000. En minstens zo belangrijk; we krijgen te maken met een zeer gevarieerde groep deelnemers. In leeftijd uiteenlopend van begin dertig tot midden tachtig. Sommigen hebben hun vakliteratuur bijgehouden, anderen al jaren niet meer. De één heeft z'n herregistratie nodig omdat de werkgever dat eist, de ander wil medicijnen kunnen blijven voorschrijven. De één vindt herregistratie logisch, de ander spreekt er schande van. Het enige wat ze écht allemaal gemeen hebben; ze voelen zich arts en beschouwen dat als iets voor het leven."

VWS2

Bijvangst
In antwoord op de didactische uitdagingen ontwikkelt dr. Jochen Bretschneider bij VUmc Academie iBooks die de deelnemende basisartsen helpen bij het leggen van prioriteiten in de enorme hoeveelheid kennis en vaardigheden die zij geacht worden te beheersen. Maar bovendien maken zij het leren en opdoen van ervaring veel makkelijker.  Gerritsen typeert deze iBooks later in een van z'n tweets als: "zeer inspirerende 'bijvangst' van herregistratie basisartsen uniek in de wereld petje af voor hele team @VUmc Amsterdam medisch opleiden met behulp van iBooks vrij beschikbaar voor de hele wereld."  En daarmee slaat hij de spijker op z'n kop.

De iBooks zijn door VUmc ontwikkeld in het kader van de herregistratie van basisartsen. Maar ook anderen die zich medische kennis en vaardigheden willen eigen maken, kunnen ervan profiteren. En dat kan gratis! Klik hier voor de nu beschikbare iBooks.

bron: Origineel

printen