Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving afbeelding


Bijblijven in het snel veranderend wettelijk landschap?  Dat kan bij de bij- en nascholing 'Wet- en regelgeving' gegeven door Alexandra Reijerse - Juridisch adviseur, GGZ-Ingeest.

Onderwerp:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming en het toepassen ervan.

Programma:

 09.30-10.30- Definities, grondslagen om te mogen verwerken, beginselen bij verwerking, verwerkingsovereenkomst (Boz-standaard)
 10.30-10.45Pauze
 10.45-11.45- Oefeningen om te bepalen wie verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker is, is dat volgens de wet en beoordelen van verwerkingsovereenkomsten
11.45-12.45- Wanneer een FG, welke eisen stel je aan een FG (met standaarden) , wanneer DPIA , wat is een DPIA, met welke betrokkenen, bespreken standaard-DPIA'
12.45-13.30 Pauze
13.30-14.30- Oefening in voorbereiden/uitvoeren DPIA


Doelgroep

Iedereen die in de zorg werkzaam is

Duur

één dagdeel (09:30 - 14:30 uur)

Data

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jitta Reddingius, opleider VUmc Academie, tel. (020) 44 41753 of per e-mail VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl

Prijs

VUmc: €135,-
Klant VUmc : €160,-

Plaats

VUmc Academie
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam

Informatie

Meer informatie over deze bijscholing kunt u verkrijgen bij: 
Jitta Reddingius, opleider VUmc Academie, tel. (020) 44 41753 of per e-mail VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl


Klik op onderstaande link om in te schrijven:

Wet- en regelgeving

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, mailt u dan naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

 

Deze scholing wordt verzorgd door VUmc Academie

printen