Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving afbeelding


Bijblijven in het snel veranderend wettelijk landschap?  Dat kan bij de bij- en nascholing 'Wet- en regelgeving' gegeven door Alexandra Reijerse - Juridisch adviseur, GGZ-Ingeest.


Programma:

13.00 - 14.00 uur
Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (per 1.1.2017); uitwerking & toepassing.

14.00 - 15.00 uur
Informatieveiligheid: WBP (incl. datalekken), wet Cliëntenrechten elektronische gegevensuitwisseling en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

15.00 - 15.15 uur  - Pauze

15.15 - 17.00 uur
Casusbespreking informatieveiligheid & gegevensuitwisseling (algemeen & sociaal domein - Jeugdwet & WMO) -  Interactief gedeelte


Doelgroep

Iedereen die in de zorg werkzaam is

Duur

1 middag (13:00 - 17:00 uur)

Data

Deze bijscholing vindt jaarlijks in april / mei plaats.

Prijs

VUmc: €135,-
Klant VUmc : €160,-

Plaats

VUmc Academie
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam

Informatie

Meer informatie over deze opleiding kunt u verkrijgen bij: 
Jitta Reddingius, opleider VUmc Academie, tel. (020) 44 41753 of per e-mail VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl


Klik op onderstaande link om in te schrijven:

Wet- en regelgeving

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, mailt u dan naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

 

Deze scholing wordt verzorgd door VUmc Academie

printen