BestCare4Dem: Sharing effective community-based support in dementia

7 juni 2018 | Congres

Dit congres biedt een overzicht van de laatste inzichten op het gebied van effectieve zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Er zijn veel nieuwe ondersteuningsvormen en diensten op de markt die beogen mensen met dementie en hun mantelzorgers praktisch te ondersteunen en hun leven te veraangena-men. Denk aan betekenisvolle activiteiten georganiseerd door welzijns- en culturele voorzieningen (zoals musea), innovatieve technologie en initiatieven voor een dementie-vriendelijke samenleving. Maar welke werken het beste in de praktijk, welke zijn effectief en welke zouden algemeen beschikbaar moeten komen voor de doelgroep?

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Datum 7 juni 2018 tot 8 juni 2018
Tijd 09:00
LocatieDELAMAR Theater
Kosten120 euro
ContactpersoonElin Davies en Wendy Kuipers
Telefoon020-4448444
Websitewww.meetingdem.eu
printen