Fysieke training en psychosociale ondersteuning gerichter aanbieden aan kankerpatiënten

28 september 2018 | Promotie

Om lichamelijke en psychosociale problemen te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren voor kankerpatiënten, krijgen zij fysieke training en psychosociale ondersteuning aangeboden. Uit eerdere studies blijkt echter dat de gemiddelde effecten klein zijn. Joeri Kalter onderzocht welk  programma het meest effectief is om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren, en voor wie en wanneer een programma effectief is. Kalter promoveert op 28 september bij Amsterdam UMC.
2018-09-24 Joeri Kalter

"Uit de uitgevoerde meta-analyse blijkt dat fysieke training effectief is voor vrijwel alle patiënten. De effecten zijn het grootst wanneer een fysiotherapeut de training begeleidt. Ook blijkt dat de effecten van een coping vaardigheidstraining, een specifieke vorm van psychosociale ondersteuning, het grootst zijn bij jongere patiënten en bij patiënten die behandeld zijn met chemotherapie. Het is dus van belang om psychosociale ondersteuning gerichter aan te bieden."

Kalter voerde meta-analyses uit met individuele patiëntengegevens van 34 gerandomiseerde trials naar de effecten van fysieke training (4519 patiënten) en 22 gerandomiseerde trials naar de effecten van psychosociale ondersteuning (4217 patiënten). De resultaten laten zien dat fysieke training en psychosociale ondersteuning tijdens of na de behandeling van kanker leiden tot een betere kwaliteit van leven in vergelijking met de controlegroep.

Promovendus: J. Kalter
Titel proefschrift: Exercise and psychosocial interventions to improve quality of life in patients with cancer
Promotoren: prof.dr.ir. J. Brug, prof.dr. I.M. de Verdonck-de Leeuw
Copromotor: dr. L.M. Buffart
Proefschrift:VU-DARE

Datum 28 september 2018
Tijd 11:45 tot 12:45
LocatieAula, Vrije Universiteit
printen