Genezen van kinderkanker, en dan?

Aandachtsproblemen bij kinderen na kankerbehandeling

25 juni 2008

De kans dat een kind kanker overleeft is de laatste decennia sterk toegenomen. Voor kinderen met leukemie is de vijfjaars overlevingskans inmiddels zelfs 80%. Een goede ontwikkeling, maar er is ook een keerzijde. Op de lange termijn kan de behandeling van leukemiepatiëntjes ook schadelijke gevolgen hebben. Uit onderzoek van Annemieke Buizer blijkt dat de helft van de kinderen met leukemie na de behandeling lichte aandachtsproblemen heeft. Zij verwerken bijvoorbeeld trager informatie en kunnen minder makkelijk van de ene naar de andere opdracht switchen. Buizer promoveert op 26 juni aan VUmc.

Het door het KWF Kankerbestrijding gefinancierde onderzoek richtte zich op kinderen met de meest voorkomende vorm van leukemie: acute lymfatische leukemie (ALL). Kinderen met ALL krijgen als onderdeel van hun behandeling chemotherapie gericht op het centraal zenuwstelsel. Buizer en haar begeleider, de neuropsycholoog dr. Leo de Sonneville, vonden dat de meeste kinderen geen problemen hebben na de behandeling, maar een klein deel wel. Dit zijn met name de kinderen die een hoog risico lopen op terugkeer van de ziekte en daardoor een zwaardere behandeling hebben gekregen (50% van de onderzochte kinderen). Uit testen, maar ook door wat ouders en leerkrachten rapporteren, blijkt dat een deel van deze kinderen meer aandachtsproblemen hebben. Hierbij gaat het om zaken als: een trager tempo van informatieverwerking, minder lang aandacht erbij kunnen houden en minder makkelijk van de ene naar de andere opdracht overstappen. Alle kinderen konden overigens wel naar de gewone basisschool.

Invloed van leeftijd en geslacht
Uit het onderzoek blijkt verder dat meisjes gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van chemotherapie dan jongens. Waarom geslacht een rol speelt is nog niet bekend. Hier is nog verder onderzoek voor nodig. Ook leeftijd speelt een rol, hoe jonger het kind de behandeling ondergaat hoe groter de kans op aandachtsstoornissen. Overigens is de huidige behandeling met chemotherapie al effectiever en veel minder schadelijk gebleken dan de oude behandeling (schedelbestraling).

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Buizer om kinderen te blijven volgen na hun behandeling en nader onderzoek te doen naar onderliggende mechanismen van schade door chemotherapie op de lange termijn.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VU medisch centrum, Marcia Sanderse (020) 444 3444, fax (020) 444 3450. Persberichten van VU medisch centrum kunt u lezen op www.VUmc.nl/voorjournalisten.

bron: Persbericht

printen