Pijnbestrijding met gas is veilig en effectief tijdens de bevalling

12 september 2012

Pijnbestrijding door middel van het inademen van gas lijkt goed te werken bij vrouwen die ontsluitingsweeën hebben. Dat is een van de conclusies uit een studie die is uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling midwifery science van VUmc. De resultaten zijn woensdag gepubliceerd in The Cochrane Library.

De onderzoekers bestudeerden de gegevens uit 26 verschillende studies. In totaal ging het om bijna 3.000 vrouwen afkomstig uit de hele wereld (waaronder uit de VS, Groot-Brittannië, Zweden, Canada, China, Singapore en Iran).

Uit de systematische review bleek dat vrouwen die di-stikstofoxide (het oude lachgas, in Nederland op de markt gebracht onder Relivopan) inademden minder pijn rapporteerden dan vrouwen die helemaal geen pijnbestrijding gebruikten. Dit gas heeft echter wel als nadeel dat het bijwerkingen kan geven zoals misselijkheid, braken, duizeligheid en slaperigheid.

Een ander gas, een flurane derivaat, bleek de pijn krachtiger te bestrijden en had bovendien minder bijwerkingen. Deze pijnstiller kan alleen door een geschoolde anesthesiehulpverlener worden toegediend, terwijl lachgas ook door verloskundigen of (huis)artsen kan worden gegeven. "Waarschijnlijk is dit de voornaamste reden waarom fluranegas niet vaak wordt gebruikt en waarom er weinig onderzoek is gedaan naar deze vorm van pijnbestrijding bij de bevalling", aldus Trudy klomp, onderzoeker bij de afdeling midwifery science van VUmc. De onderzoeker denkt dat lachgas een geschikte pijnbestrijding kan zijn voor veel vrouwen die nu geen enkele vorm van pijnstilling krijgen. Maar als er een geschoolde anesthesiehulpverlener en geschikte apparatuur beschikbaar is, heeft fluranegas de voorkeur.

Sommige vrouwen willen pijnbestrijding tijdens de bevalling, maar niet iedereen wil een ruggenprik, waarbij een naald tussen twee wervels door in de ruggenwervel wordt gebracht. Inademen van een mix van zuurstof en lachgas, of zuurstof en flurane, vermindert de pijn terwijl de moeder wakker blijft en normaal kan blijven slikken. Andere voordelen van deze vorm van pijnstilling zijn dat het makkelijk kan worden toegediend (door middel van een gezichtsmasker), het snel kan worden gestart en het binnen een minuut werkt.

"We moeten voorzichtig zijn in onze conclusies omdat de meetmethoden naar de mate van pijn die de vrouwen ervoeren erg van elkaar verschilden in de onderzochte studies, en bij sommige onderzoeken ging het maar om een klein aantal vrouwen", zegt Klomp. Maar ondanks deze beperkingen is het duidelijk dat pijnbestrijding met behulp van het inademen van gas de bevallende vrouw zeker kan helpen. Het is vooral geschikt voor vrouwen die wel pijnbestrijding willen, maar geen ruggenprik."

De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek met een groter aantal vrouwen. Daarbij zou de focus moeten liggen op de vraag welke vorm van pijnbestrijding vrouwen een beter gevoel van controle geeft tijdens de bevalling, en een goede beleving achteraf over de gehele bevalling.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VU medisch centrum, Caroline Arps of Jan Spee (020) 444 3444, fax (020) 444 3450. Persberichten van VU medisch centrum kunt u lezen op www.VUmc.nl/journalisten .

bron: Persbericht

printen