PET-scan niet bruikbaar voor diagnose amyloïdoom, maar wel voor de ziekte van Alzheimer

13 september 2018

Een PET-scan is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Met een PET-scan is het mogelijk om bepaalde eiwitten in het brein in beeld te brengen. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer worden PET-scans gebruikt om het amyloïde-eiwit te detecteren. PET-scans worden soms ook ingezet bij andere aandoeningen waarbij amyloïde een rol speelt, zoals een intracerebraal amyloïdoom. Dit is een tumor in het brein die bestaat uit ophopingen van amyloïde-eiwit. Onlangs publiceerde Colin Groot en Bart van Berckel, onderzoekers van resp. het Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling radiologie / nucleaire geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc hun resultaten van een PET-scan bij een patiënt met een amyloïdoom in het blad Journal of Alzheimer's Disease.

2018-09-13 Bart van Berckel,De diagnose van een amyloïdoom wordt gemaakt op basis van microscopisch onderzoek naar de aanwezigheid van amyloïde in weefsel dat wordt afgenomen door middel van een chirurgische ingreep. Colin Groot, onder leiding van Bart van Berckel, analyseerde een PET-scan van een patiënt met een amyloïdoom om te zien of de aanwezigheid van amyloïde in de tumor ook op deze manier vastgesteld kon worden. Een PET-scan is veel minder invasief dan een chirurgisch ingreep en als de amyloïde ook op een PET-scan te zien is zou een chirurgische ingreep in de toekomst mogelijk niet meer nodig zijn. Op de PET-scan was echter geen signaal te zien op de locatie van het amyloïdoom, terwijl het microscopisch onderzoek had uitgewezen dat er wel amyloïde aanwezig was. Verder onderzoek wees uit dat het amyloïde in het weefsel een andere vorm was dan men doorgaans aantreft bij mensen met de ziekte van Alzheimer.

Deze bevindingen wijzen erop dat een PET-scan niet het amyloïde in een intracerebraal amyloïdoom detecteert. Een chirurgische ingreep is vooralsnog dus nog de enige manier om de diagnose van een amyloïdoom definitief vast te stellen. Aan de andere kant betekend dit ook dat amyloïde op een PET-scan dus een specifieke indicatie is voor "Alzheimer-amyloïde". Dit zorgt ervoor dat men er zekerder van kan zijn dat amyloïde dat zichtbaar is op een PET-scan geassocieerd is met de ziekte van Alzheimer.

bron: Origineel

printen