Oratie van Arne Popma

3 april 2018

Op donderdag 29 maart om 15.45 sprak Arne Popma zijn oratie "Terug naar de toekomst" uit en aanvaardde daarmee zijn leerstoel Kinder-en jeugdpsychiatrie bij VUmc.
 
Voorafgaand aan de oratie was een symposium waarbij de nadruk lag op discussie en inspiratie. Met onder andere wetenschappers, beleidsmakers, hulpverleners en jongeren werd gezocht naar ingrediënten en prioritering voor een bloeiende toekomst van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: wat weten we al, moeten we behouden en kunnen we gewoon vol overtuiging blijven dóen? En waar valt de grootste winst te behalen de komende jaren? Onder leiding van de dagvoorzitter stortten we ons op drie deelonderwerpen:  de Kinder- en Jeugdpsychiatrie … en de jeugd van tegenwoordig', '….binnen de jeugdhulp' en '…in het ziekenhuis'. Het prioriteitenlijstje dat werd opgeleverd werd nog dezelfde middag verwerkt in de oratie van Arne.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon er niet bij zijn, maar in deze video feliciteert hij Arne wel alvast.

In Trouw  was er ook aandacht voor zijn oratie.

bron: Origineel

printen