Hersenveranderingen in de predementie fase van de ziekte van Alzheimer

4 september 2018

Veranderingen in de hersenen beginnen al ruim twee decennia voor de start van cognitieve klachten bij mensen met Alzheimerdementie. Mensen met verlies van weefsel van de hippocampus ontwikkelen vaker dementie. Ook andere veranderingen in de hersenen kunnen de ziekte van Alzheimer en het verloop voorspellen. Dat blijkt uit onderzoek van Mara ten Kate. Haar onderzoek geeft meer inzicht in de hersenveranderingen die voorafgaan aan het ontwikkelen van Alzheimerdementie. Ten Kate hoopt dat deze resultaten bijdragen aan de verbetering van de diagnostiek en het voorspellen van het verloop van de ziekte in de predementiefase. Ten Kate promoveert 13 september bij Amsterdam UMC.

2018-09-04 Mara ten Kate

Uit het onderzoek van Ten Kate blijkt dat mensen met verlies van weefsel (atrofie) van de hersenstructuur 'hippocampus' vaker dementie ontwikkelen. Daarnaast zijn er verschillende hersengebieden die kunnen bijdragen aan het voorspellen van de tijd tot het ontwikkelen van dementie. Ook kan het analyseren van de 'grijze stof netwerken' in de hersenen helpen bij het vaststellen van de prognose in de predementiefase bij alzheimer. Tot slot blijkt dat er binnen een groep mensen met Alzheimerdementie verschillende subtypes bestaan met elk een ander atrofiepatroon in de hersenen. Deze subtypes zijn al aanwezig in de predementiefase en het subtype is voorspellend voor de snelheid en het type cognitieve achteruitgang dat zal plaatsvinden.

De stapeling van amyloid-eiwitten in de hersenen bij alzheimerpatiënten begint al ruim twee decennia voor de start van cognitieve klachten. Deze fase noemen we de predementiefase. Ingrijpen in deze fase zou een effectieve manier kunnen zijn om cognitieve achteruitgang bij alzheimerpatiënten te voorkomen. Dankzij het onderzoek van Ten Kate is er meer inzicht verkregen in de hersenveranderingen die voorafgaan aan het ontwikkelen van dementie.

bron: Origineel

printen