Verantwoorde risico’s

4 september 2018

Twee verschillende thema's domineren de laatste jaren onze gezondheidszorg. Aan de ene kant is er het optimistische verhaal over de mogelijkheden die nieuwe behandelingen bieden. Aan de andere kant is er het pessimistische verhaal over de steeds stijgende zorgkosten. Is er overeenstemming te vinden tussen de epidemioloog en arts die zoeken naar evidentie en de econoom die streeft naar efficiëntie? Dit vraagt om een verantwoorde afweging tussen gezondheidsrisico's en besteding van middelen.

2018-09-04 Hans voor pre uitnodigingHans Berkhof, hoogleraar Biostatistical and health economic modeling, pleit in zijn inaugurele rede onder andere voor het gebruik van economische principes en besliscriteria in gezondheidsonderzoek om sneller uitsluitsel te geven over de effectiviteit en kosten van een behandeling. Hij illustreert dit aan de hand van gerandomiseerde studies, real life gegevens uit de patiëntenregistratie en wiskundige modellen voor de verspreiding van ziekten.

Hans Berkhof spreekt zijn rede uit op donderdag 20 september, 15.45 uur.

bron: Origineel

printen