Kerntaken VUmc

Over wetenschappelijk onderzoek in VUmc

VUmc staat als kenniscentrum voor onderscheidend translationeel wetenschappelijk onderzoek, in samenhang met patiëntenzorg en hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs. Translationeel onderzoek vertaalt resultaten uit fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk, 'van kennis naar kliniek'. Denk aan nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, maar ook aan preventie en diagnostiek. Ruim 1.500 VUmc-ers zijn wetenschappelijke medewerkers.

tekstgrafiekDaarnaast promoveren er jaarlijks zo'n 160 mensen bij VUmc. In 2015 hebben VUmc-medewerkers respectievelijk 2.953 wetenschappelijke tijdschriftartikelen en 429 vakpublicaties, rapporten, boeken en boekhoofdstukken verzorgd. Het aantal wetenschappelijke publicaties laat in zowel absolute als relatieve zin een stijgende trend zien.

Onderzoeksinstituten

Sinds 1 januari 2017 is al het VUmc-onderzoek ondergebracht in acht gezamenlijke onderzoeksinstituten VUmc-AMC. Deze instituten richten zich op:

 • Hersenen - Amsterdam Neuroscience
 • Maag-darmstelsel en stofwisseling - Amsterdam Gastroenterology & Metabolism
 • Kanker - Cancer Center Amsterdam
 • Voortplanting en ontwikkeling - Amsterdam Reproduction & Development
 • Afweer en infectieziekten - Amsterdam Infection & Immunity
 • Publieke gezondheidszorg - Amsterdam Public Health
 • Hart- en vaatziekten - Amsterdam Cardiovascular Sciences
 • Bewegen - Amsterdam Movement Sciences
 • De websites van de volgende oorspronkelijke multidiciplinaire onderzoekinstituten VUmc zijn voorlopig nog te raadplegen:

  printen