Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Medewerkers kunnen worden geconfronteerd met allerlei vragen over aspecten van sociale veiligheid en werkrelaties, die zich bijvoorbeeld kunnen manifesteren op het terrein van privacy of bejegening. In die gevallen kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor medewerkers. Wanneer medewerkers van mening zijn dat wetenschappelijke integriteit aan de orde is en ze hierover in vertrouwen van gedachten willen wisselen, dan kunnen ze zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

De term 'vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit' is op 1 januari 2016, toen de klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc vernieuwd is, in de plaats gekomen van de term 'ombudsman wetenschappelijke integriteit'.

Bij (vermeende) schending van de regels is het mogelijk dit te melden. Raadpleegt u de 'Klachtenregeling Wetenschappelijke integriteit'. Hierin wordt beschreven op welke wijze u kunt handelen bij vermeend niet-integer gedrag. 

De VU heeft meerdere vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit. Voor VUmc is dat prof.dr. J. Heimans.  

Wilt u contact met de vertrouwenspersoon van VUmc? Hier vindt u alle nodig informatie over de klachtenregeling Wetenschappelijke integriteit VU-VUmc en hoe u in contact kunt treden met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit VUmc, prof.dr. J.J. Heimans

Meer informatie hierover vindt u op de VU-website Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit .

Gaat uw klacht over andere onderwerpen dan Wetenschappelijke Integriteit?

U kunt zich met vragen, opmerkingen, adviezen en reacties op het gebied van sociale veiligheid of over een arbeidsinhoudelijke kwestie ook wenden tot de vertrouwenspersoon (intranetlink) van de afdeling P&O.

Sociale veiligheid gaat om de ervaren veiligheid, deze uit zich op terreinen als privacy, bejegening, informatie en grensoverschrijdend gedrag. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Jaarverslagen

De vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit stelt jaarlijks een verslag op. Het jaarverslag wordt aangeboden aan de raad van bestuur (VUmc) en wordt na goedkeuring (in geanonimiseerde vorm) openbaar gemaakt. Het doel van de openbaarmaking is om betrokkenen bij research te informeren over het feit dat regels over integer handelen in de wetenschap ook gehandhaafd worden. 

De jaarverslagen vindt u onderaan deze pagina als download 

printen