Regels en richtlijnen

VUmc en AMC hanteren in het kader van wetenschappelijk onderzoek gezamenlijk de Research Code VUmc-AMC.

VUmc en de VU onderschrijven de regels zoals die zijn geformuleerd door de KNAW in de “Notitie Wetenschappelijke Integriteit. Over normen van wetenschappelijk onderzoek en een Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit(LOWI)” en zoals die door de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) zijn uitgewerkt in “Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit”.

In de “European Code of Conduct for Research Integrity”  van de European Science Foundation (ESF) en All European Academies (ALLEA) is een Engelstalige omschrijving van de principes en regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit te vinden.

Regels alleen zijn niet voldoende om de wetenschappelijke integriteit te waarborgen, de regels moeten ook in concreto vertaald en opgevolgd worden. Daarbij zullen zich steeds nieuwe dilemma’s voordoen, waarop slechts adequaat kan worden gereageerd door deze dilemma’s op de werkvloer ter discussie te stellen. De raad van bestuur van VUmc en het College van Bestuur van de VU zullen deze discussies organiseren en bevorderen.

printen