Aantallen proefdieren

Het exacte aantal proefdieren dat er de afgelopen jaren werd gebruikt aan VUmc kunt u hieronder vinden.

 

De eerste tabel bevat alle dieren die (in het kader van dierproeven) zijn gefokt of besteld en in het betreffende jaar zijn gedood of levend zijn afgevoerd, inclusief dieren die niet daadwerkelijk zijn ingezet voor dierproeven. Die laatste categorie omvat dieren die niet voor proeven geschikt waren, b.v. omdat zij (in het geval van genetisch gemodificeerde dieren) niet het juiste fenotype hadden of omdat zij wegens ouderdom of ziekte niet langer geschikt waren voor een experiment, dieren die werden ingezet voor de fok (maar niet zelf proefdier waren) en dieren die boventallig waren.

De tweede tabel geeft de aantallen dieren weer die in het betreffende jaar daadwerkelijk voor dierproeven zijn ingezet. Verschillen treden met name op bij kleine dieren (die deels binnen de instelling worden gefokt) en transgene dieren, en niet of nauwelijks bij grotere dieren.

printen