Slechte samenwerking tussen zorgverleners in zorg voor kinderen met overgewicht ondanks richtlijnen

6 juli 2018 | Promotie

Ondanks de opgestelde richtlijnen voor de behandeling en organisatie voor kinderen met overgewicht of obesitas is de samenwerking tussen zorgverleners nog niet goed genoeg. Daarnaast is steun vanuit de sociale omgeving voor deze kinderen een bepalende factor om leeftstijlverandering vol te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Annemarie Schalkwijk. Schalkwijk promoveert 6 juli bij Amsterdam UMC.

Schalkwijk onderzocht de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen. In deze standaard staat beschreven hoe de organisatie van zorg voor kinderen met obesitas eruit moet zien. Daarnaast onderzocht Schalkwijk de invloed van omgevingsfactoren op overgewicht en obesitas bij kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat steun vanuit de sociale omgeving cruciaal is om leefstijlveranderingen vol te houden. Deze leefstijlveranderingen zijn nodig om overgewicht of obesitas te verminderen. Daarnaast zal de samenwerking tussen zorgverleners verbeterd moet worden en is de jeugdgezondheidszorg-professional bij voorkeur de centrale hulpverlener. Tot slot blijkt dat kinderen die in een achterstandswijk wonen of geen tuin hebben een grotere kans hebben om overgewicht of obesitas te ontwikkelen. De manier waarop dit gebeurt wordt beïnvloed door het opleidingsniveau van de ouders.

Promovendus: A.A.H. Schalkwijk
Titel proefschrift: Childhood Obesity: who cares?
Promotor: prof.dr. M.G.A.A.M. Nijpels
Copromotoren: dr. P.J.M. Elders, dr. S.D.M. Bot

Datum 6 juli 2018
Tijd 11:45 tot 12:45
LocatieAula, Vrije Universiteit
printen