Ongewenst bloedverlies na keizersnede verminderen

29 juni 2017 | Promotie

Jaarlijks blijven in Nederland ongeveer 5000 vrouwen last houden van bloedingen na een keizersnede. Gynaecoloog Lucet van der Voet deed onderzoek naar de oorzaak hiervan: een zogenoemde niche, dit is een inkeping in de spierlaag van de baarmoeder als gevolg van de hechting. "Uit mijn onderzoek blijkt dat niches bloedingsklachten geven en dat deze bloedingsproblemen  door een niche te behandelen is met een kijkoperatie in de baarmoeder waarbij de niche wordt afgevlakt. Deze relatief simpele ingreep geeft een significante afname van het aantal dagen bloedverlies", aldus Van der Voet. Zij promoveert 29 juni bij VUmc. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het research consortium van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) met subsidie van ZonMw.

De laatste jaren is er een toename van het aantal keizersneden. Als gevolg hiervan is er meer aandacht voor het keizersnede-litteken in de baarmoeder en de lange termijn gevolgen van een keizersnede. Tot nu toe was het onduidelijk hoe vaak niches voorkomen en of er een relatie is tussen het hebben van een niche en bloedingsklachten. In de niche kan bloed achterblijven en zorgen voor bloedingen nadat de menstruatie is gestopt. Van der Voet: "Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de vrouwen een niche heeft. Daarnaast hebben wij aangetoond dat er een relatie is tussen een niche en abnormaal bloedverlies en pijnlijke menstruaties."

Verder concludeert Van der Voet dat vergevorderde ontsluiting op het moment van de keizersnede een van de risicofactoren is voor het ontwikkelen van een niche, maar dat er ook meer onderzoek nodig is om andere risicofactoren aan te tonen. "Het bewustzijn over het bestaan van niches en van niche-gerelateerde klachten, zoals ongewenst bloedverlies, moet vergroot worden onder vrouwen en gezondheidmedewerkers, zodat vrouwen met deze klachten sneller inzicht kunnen krijgen in de oorzaak en eventueel een passende behandeling kunnen krijgen", aldus Van der Voet. Daarnaast heeft het effect van niche-gerelateerde klachten op het welbevinden van vrouwen aandacht nodig en moeten de gevolgen van een niche voor vruchtbaarheid en volgende zwangerschappen verder onderzocht worden.

Promovendus:
 L.F. van der Voet
Titel proefschrift: The niche in the uterine caesarean scar; diagnosis, symptoms and treatment
Promotor: prof.dr. H.A.M. Brölmann
Copromotoren: prof.dr. J.A.F. Huirne, dr. S. Veersema
Proefschrift:VU-DARE

Datum 29 juni 2017
Tijd 13:45 tot 14:45
LocatieAula, Vrije Universiteit
printen