Zwangere vrouw krijgt onvoldoende voorlichting over gezond leven

24 mei 2017 | Promotie

Er is nog veel gezondheidswinst voor vrouwen te behalen tijdens de zwangerschap. Dit concludeert gezondheidswetenschapper Ruth Baron in haar onderzoek naar de gezondheid en het gezondheidsgedrag van zwangere vrouwen en de gezondheidsvoorlichting door eerstelijns verloskundigen . "Veel vrouwen geven aan tevreden te zijn met de hoeveelheid gezondheidsvoorlichting, maar desondanks hebben ze vaak vragen en onzekerheden over voeding, alcohol, gewichtstoename en lichamelijke activiteit", aldus Baron. Zij promoveert 24 mei bij VUmc.

Ruth Baron verzamelde informatie via vragenlijsten ingevuld door duizenden vrouwen, interviews met zwangere vrouwen en video-opnames van prenatale intakes in verloskundepraktijken. Baron: "De video-analyses laten zien dat, wanneer vrouwen geen foliumzuur slikken of roken, de verloskundige extra hulp en informatie geeft over deze onderwerpen. Echter, de overgrote meerderheid van de vrouwen ontvangt geen informatie over aanbevolen gewichtstoename en wordt niet gestimuleerd om lichamelijk actief te zijn, vis te eten of aan zwangerschapscursussen mee te doen. Bij meer dan een derde wordt het belang van gezond eten nooit benoemd."

Sociaal-demografische ongelijkheden
Baron toont ook aan dat er aanzienlijke sociaal-demografische ongelijkheden zijn in het gezondheidsgedrag van zwangere vrouwen, vooral ten nadele van vrouwen met een lagere opleiding en niet-Westerse vrouwen. Vrouwen met een lager opleidingsniveau blijken bijvoorbeeld vaker een laag gevoel van controle te hebben over hun eigen gezondheid, depressief of angstig te zijn en onder- of overgewicht te hebben. Daarnaast roken zij vaker (actief en/of passief),  slaan zij vaker maaltijden over, nemen zij minder vaak deel aan zwangerschapscursussen en nemen zij minder vaak foliumzuur in. Niet-Westerse vrouwen worden ook vaker blootgesteld aan passief roken, nemen minder vaak foliumzuur in en nemen minder vaak deel aan zwangerschapscursussen. Verder geven zij vaker aan dat ze een laag gevoel van controle hebben over hun eigen gezondheid, depressief of angstig zijn, misselijk zijn en rugpijn hebben.

Verdergaand dan alleen tijdens zwangerschap
Volgens Baron kan er veel gezondheidswinst behaald worden wanneer de grote ongelijkheid tussen vrouwen met sociaal-demografisch verschillende achtergronden adequaat wordt aangepakt. "Voor veel vrouwen is de zwangerschap een van de weinige periodes in hun leven waarin ze regelmatig contact hebben met zorgverleners zoals verloskundigen. De zwangerschap geeft daarom een unieke kans om de gezondheid te helpen verbeteren voor vrouwen en hun families, ook voorbij de zwangerschap. Er is namelijk steeds meer wetenschappelijk bewijs dat blootstelling van het kind in de buik aan tabak en alcohol, soort voeding en lichamelijke inactiviteit invloed kan hebben op de cognitieve en fysieke gezondheid van kinderen gedurende hun hele leven", licht Baron toe.

Promovendus:
 R. Baron
Titel proefschrift: Maternal Health and Prenatal Health Education in Midwife-led Primary Care
Promotoren: prof.dr.ir. J. Brug, prof.dr. E.K. Hutton
Proefschrift:VU-DARE

Datum 24 mei 2017
Tijd 13:45 tot 14:45
LocatieAula, Vrije Universiteit
printen