4- daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg

  bannerplaatje HTZ groot

Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders, die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiŽntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.
 
De NVZ, ZN en de NFU zijn in september 2016 het gezamenlijke traject Horizontaal Toezicht Zorg gestart. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dragen dit traject een warm hart toe. Inmiddels is er een gezamenlijke visie en een landelijk raamwerk HTZ ontwikkeld door ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars  voor de uitrol van HTZ in de ziekenhuiszorg.
Klik hier voor meer informatie

Een samenwerking tussen het platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc academie heeft geleid tot een 1-daagse introductiecursus voor managers en directeuren en een 4-daagse opleiding voor medewerkers van ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars. Het platform heeft de inhoud en de experts (docenten) geleverd en VUmc academie heeft de inhoud tot een didactisch ontwerp gevormd. Daarbij gebruikmakend van het Team Based Learning (TBL) principe met veel aandacht voor samenwerking en communicatie.

In TBL verschuift de invulling van overdracht van kennis door de docent naar toepassing van kennis door deelnemers. De teams zijn divers van samenstelling zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zo optimaal mogelijk van elkaar kunnen leren.

logohtz


Overzicht lesdagen

Lesdag 1 Thema 'het belang van horizontaal toezicht'
Onderwerpen uit de indeling van de lesdag 1.

 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Visie en uitgangspunten horizontaal toezicht;
 • De bekostiging van zorg en het belang van een goede bronregistratie;
 • Verantwoording van de zorguitgaven;
 • Het financiŽle administratieve proces binnen ziekenhuizen van zorgverkoop tot en met eindafrekening;
 • Het controle- en verantwoordingsproces binnen zorgverzekeraars incl. vereveningsmodel en de rol van zorgverzekeraars hierin.

Lesdag 2 Thema 'impact op de organisatie'
Onderwerpen uit de indeling van de lesdag 2.

 • Hoe de bedrijfsvoering door HTZ verbeteren;
 • Governance en besturing op basis van het Instapmodel;
 • Toepassen van het Instapmodel, inclusief rolverdeling ziekenhuis/zorgverzekeraar;
 • Extern stakeholdermanagement (integrale relatie ziekenhuis/zorgverzekeraars, betrokkenheid inkoop/verkoop enz.);
 • Verandermanagement (Intern stakeholdermanagement: bijvoorbeeld betrekken medische specialisten en medische adviseurs).

Lesdag 3 Thema 'riskmanagement over de hele keten'
Onderwerpen uit de indeling van de lesdag 3.

 • Toepassen Control Framework in de praktijk;
 • Formuleren beheersingsdoelstellingen;
 • Identificeren en beschrijven van processen;
 • Detecteren en prioriteren van risico's;
 • Bepalen van beheersmaatregelen.

Avondprogramma

Lesdag 4 Thema 'beheersing op basis van Horizontaal Toezicht'
Onderwerpen uit de indeling van de lesdag 4.

Control Framework:

 • Beoordelen opzet en bestaan beheersmaatregelen;
 • Beoordelen werking van beheersmaatregelen;
 • Wat te doen als beheersing niet voldoende blijkt;
 • De rol van ICT hierin;
 • Procesverbeteringen en advisering RvB;
 • Rol en inhoud van Assurance;
 • Verantwoording vanuit perspectief van de zorgaanbieder;
 • Verantwoording vanuit perspectief van de zorgverzekeraar.

Fronter - digitale leeromgeving
Twee weken voorafgaand aan de start van de eerste lesdag krijgt u de inloggegevens van Fronter toegestuurd. In deze digitale leeromgeving staat het materiaal ter voorbereiding (zelfstudie) op de lesdag. 

Doelgroep

Professionals van zorgverzekeraars, zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlspecialisten. Professionals van ziekenhuizen & UMC's, zoals†professionals van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en Projectmanagers, Programmamanagers en interne accountants/auditors.

Duur

4 dagen (optionele overnachting)

Lesdagen 

Start najaar 2018: 22 november 2018, 12 december 2018, 17 en 18 januari 2019

Prijs

- 4-daagse opleiding (excl. hotelovernachting lesdag 3 incl. diner): 1.875,- euro
- 4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer op indeling): 1.985,- euro 
- 4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in 1-persoonskamer): 2.050,- euro

Prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij:

 • de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 26 PE-punten;
 • de SKZB (Stichting Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve Beroepen) voor 12 PE-punten.


  Logo NBA

Logo skzb

Locatie 

Van der Valk Hotel Urecht
Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Opleidingsbureau VUmc Academie, telnr. 020 - 44 45354 of per e-mail: Horizontaaltoezichtzorg-VUmcAc@vumc.nl

Klik op onderstaande link om in te schrijven:

4-daagse opleiding (excl. hotelovernachting lesdag 3 incl. diner)

4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer op indeling)

4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in 1 persoonskamer)  

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, stuur dan e-mail naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

 

printen