Ook in 2017 heeft VUmc zich ingespannen om milieubelastende effecten ten gevolge van de activiteiten te verminderen. Het meerjarenprogramma milieu was hierin leidend. De belangrijkste resultaten voor 2017 kunt u nalezen in het milieujaarverslag 2017.

Milieuthermometer Zorg: zilver
VUmc is een van de zeven ziekenhuizen in Amsterdam die in november 2013 het convenant 'Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu' heeft ondertekend. Daarmee gaf VUmc aan zich sterk te maken voor het verbeteren van de milieuprestaties. In 2017 heeft VUmc wederom het zilveren niveau van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg behaald, een bevestiging dat wij goed op weg zijn. U kunt ook de auditrapportage nalezen van dit drie jaar geldige certificaat.

Energiebesparing 2017
De energiebesparing in 2017 van Amsterdam UMC, locatie VUmc, is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vastgesteld. In plaats van de wettelijke eis van 2% energie-efficiency volgens de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA) is alleen al in de gebouwen een efficiency verbetering gerealiseerd van 3,7%. Daarnaast is bespaard door (keten)efficiency bij de opwekking van warmte en koude. Ook is duurzame energie toegepast via inkoop van windenergie. Lees verder