Amsterdam UMC en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. Wij nodigen u van harte uit om een artikel of project in te sturen voor één van de prijzen.

Tijdens het programma van de Anna Reynvaanlezing worden de Praktijkprijs, Wetenschapsprijs en Studentenprijs uitgereikt.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2021. De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van
prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, hoogleraar Onderwijs en Opleiden.

De Anna Reynvaan Praktijkprijs is voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbe­teren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. Annamarike Seller-Boersma, verpleegkundig directeur Amsterdam UMC.

De Anna Reynvaan Studentenprijs wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v-studenten. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager Verpleegkunde en lector Integratie psychiatrische en somatische zorg, faculteit Gezondheid, HvA.

De winnaar van de Wetenschaps- en Praktijkprijs krijgen € 5000 en een sculptuur.
De Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een internationaal congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaan Lezing en gaat ook vergezeld van een sculptuur.

Inschrijven voor de Praktijkprijs en de Wetenschapsprijs is mogelijk tot en met vrijdag 4 maart en inschrijven voor de studentenprijs is mogelijk tot donderdag 7 april 2022.

Genomineerdenbijeenkomst

De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, na afloop van de presentaties worden er vragen gesteld vanuit het publiek en van de juryvoorzitters. Alle inzenders worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaanlezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.

Criteria Anna Reynvaanprijzen

Download het document met de criteria voor de Anna Reynvaanprijzen:

Bekijk hier de winnaars van 2021.