Donderdag 12 mei werd de 24e Anna Reynvaanlezing gehouden in het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen de Stadsschouwburg). Professor Stijn Blot werd geïnterviewd over infectiepreventie door prof. dr. Bianca Buurman.

Editie 2022

Deze keer staat infectieprefentie centraal. Zorginfecties zijn een van de meest frequent voorkomende complicaties geassocieerd met ziekenhuisopname. Ze zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mogelijks mortaliteit. Een belangrijke deel van deze infecties kan vermeden worden. Omwille van hun centrale positie in het zorgproces hebben verpleegkundigen een cruciale rol in infectiepreventie. Kennis en toewijding van het verpleegkundig team zijn absolute voorwaarden voor het slagen van kwaliteit bevorderende initiatieven inzake infectiepreventie.

Professor dr. Stijn Blot is overtuigd dat goede infectiepreventie veel leed kan voorkomen en dat verpleegkundigen daar een cruciale rol in spelen. Professor dr. Bianca Buurman, voorzitter V&VN ging hier tijdens de Anna Reynvaanlezing verder op in middels haar interview met Professor dr. Blot.

"Investeren in infectiepreventie is investeren in kwaliteit van leven." Dat zei de Vlaamse hoogleraar Stijn Blot vanmiddag (12 mei) op de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in het ITA aan het Leidseplein. Verpleegkundigen zitten volgens Blot in de cockpit van infectiepreventie vanwege hun centrale rol in het zorgproces. Hoe komen hun stuurmanskunsten het beste tot z'n recht? Wat hebben zij daarvoor nodig en wat betekent dat voor de patiëntenzorg? In een interviewsetting bevraagde hoogleraar Bianca Buurman hem over zijn vakgebied.

Kijk het volledige interview terug:

Over de lezing

De Anna Reynvaanlezing wordt jaarlijks georganiseerd door Amsterdam UMC in samenwerking met het blad TVZ, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. De Anna Reynvaanlezing wordt ondersteund door de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN. Dit jaar wordt de lezing gehouden op donderdag 12 mei. Deze zal, mits de maatregelen het toelaten plaatsvinden in Internationaal Theater Amsterdam.

In de gezondheidszorg vervult de verpleegkunde een spilfunctie. Toch krijgen verpleegkundigen in veel instellingen te weinig gelegenheid om kennis te nemen van vernieuwingen in de zorg. Met deze lezing, vernoemd naar een pionier van de Nederlandse verpleegkunde, willen de organisatoren verpleegkundigen de mogelijkheid geven om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg. Amsterdam UMC nodigt daarom één keer per jaar een spreker uit die op het terrein van de verpleegkundige zorg en organisatie in internationaal opzicht toonaangevend is.

Amsterdam UMC nodigt een breed publiek uit verpleegkundigen en anderen die zich actief bezighouden met innovaties in de zorg en die een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van het beroep. Zo worden onder meer de hoofdverpleegkundigen uitgenodigd van UMC's en algemene ziekenhuizen, de managers van de verpleegkundige zorg in die ziekenhuizen, de hoogleraren Verpleegkunde en de docenten aan alle Nederlandse Hbo-opleidingen Verpleegkunde.

Tot de genodigden van de Anna Reynvaanlezing behoren voorts verpleegkundigen uit allerlei sectoren van de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties in de verpleegkunde, leden van het parlement en het kabinet, journalisten, vertegenwoordigers van ziektekostenverzekeraars almede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg. Amsterdam UMC vindt het belangrijk de behoefte aan kennisverbreding en kwaliteitsverbetering te ondersteunen. Tevens willen de organisatoren een signaal geven dat de verpleegkunde een aantrekkelijk beroep is dat zich in hoog tempo ontwikkelt.

Kijk hier naar de Anna Reynvaanlezing van 2021.