Amsterdam UMC en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd.

Voorafgaand aan de Anna Reynvaanlezing worden de winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn bedoeld voor een studiereis of stage.

Met de instelling van deze prijzen willen de organisatoren duidelijk maken dat verpleegkundige initiatieven niet alleen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, maar vooral dat deze initiatieven gezien en gewaardeerd worden.

De Wetenschapsprijs en Praktijkprijs bestaan uit € 5.000 en een beeldje. De winnaar van de Studentenprijs krijgt een beeldje en een bezoek voor twee studenten aan een internationaal verpleegkundig congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing.

Wetenschapsprijs

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit het voorgaande jaar.

Praktijkprijs

De Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren.

Studentenprijs

De Landelijke Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing.

Genomineerdenbijeenkomst

De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, waarbij de overige deelnemers kunnen participeren in de discussie. 

Alle inzenders voor de prijzen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaanlezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.