Nevenactiviteiten hoogleraren

Met het publiceren van de nevenwerkzaamheden van haar hoogleraren wil Amsterdam UMC, locatie VUmc de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek aan Amsterdam UMC, locatie VUmc voor derden transparant en inzichtelijk maken.

Hiermee sluit Amsterdam UMC, locatie VUmc, aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

In de PDF download staan de Amsterdam UMC, locatie VUmc-hoogleraren en bijzonder hoogleraren verbonden aan Amsterdam UMC, locatie VUmc vermeld waarvan de nevenwerkzaamheden op dit moment zijn geregistreerd.

De lijst is bijgewerkt tot november 2021 en wordt jaarlijks aangepast: