World Kidney day

8 maart 2018 | Patiënten bijeenkomst

Donderdag 8 maart is het weer World Kidney Day. Dit is een internationale campagne die 15 jaar geleden in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor het belang van een goede nierfunctie.

Olga Commandeur op balHet VUmc Niercentrum verzorgt op deze dag een informatiemarkt met stands in de polikliniek en kliniek. Hier informeren maatschappelijk werkers, (dialyse)verpleegkundigen, diëtisten en nefrologen (in opleiding) mensen over het belang van een gezonde leefstijl en voeding ter voorkoming van nierschade.

Daarnaast worden er gezonde zoutloze hapjes geserveerd. Verder wordt er een beweegworkshop georganiseerd in de centrale hal van de kliniek onder leiding van Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging. Deze beweegworkshop is vrij toegankelijk voor alle bezoekers, patiënten en VUmc'ers. Onder de deelnemers wordt het boek van Olga Commandeur verloot. 

Programma:
09.00 - 15.00 uur: een stand in de hal van de kliniek en de polikliniek.
13.30 - 14.00 uur Beweegworkshop door Olga Commandeur, in de hal van de kliniek.

Datum 8 maart 2018
Tijd 09:00 tot 15:00
Locatiede hal van de polikliniek en de kliniek
printen