Polikliniek, opname en verblijf

Hier vindt u informatie over de gang van zaken bij een bezoek aan de polikliniek, bij een opname en over het verblijf in het ziekenhuis. Ook vindt u informatie over voorzieningen.

Er staat alleen algemene informatie, geen medische of verpleegkundige informatie. Die krijgt u van uw behandelend arts of verpleegkundige. 

Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met ons servicecentrum patiënt & zorgverlener.