Opname en verblijf

Opname en verblijf

Introductie

U vindt hier informatie over de gang van zaken bij de opname en over het verblijf in het ziekenhuis. Ook vindt u informatie over voorzieningen. Er staat alleen algemene informatie, geen medische of verpleegkundige informatie. Die krijgt u van uw behandelend arts of verpleegkundige. 

Als u iets wilt weten aarzel dan niet te mailen naar zorgsupport@vumc.nl . Verder kunt u ervan op aan dat de medewerkers van VUmc hun uiterste best doen om uw toekomstig verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Wij hopen dat u zich na het lezen van deze pagina's  wat sneller op uw gemak zult voelen in ons ziekenhuis.

Universitair medisch centrum

VUmc is een academisch centrum. Dit betekent dat niet alleen patiëntenzorg onze taak is, maar ook het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van opleidingen. 

De opnamedag

Op de dag en de tijd die de opnameplanner met u heeft afgesproken, meldt u zich op de zorgeenheid waar u wordt opgenomen. Indien gewenst, begeleidt een gastvrouw u vanuit de centrale hal in het ziekenhuis naar de zorgeenheid.

Op de zorgeenheid meldt u zich bij de receptiebalie. Een verpleegkundige leidt u rond over de zorgeenheid en vraagt enkele gegevens die belangrijk zijn voor de medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling. Verder spreekt de afdelingsarts met u. Afhankelijk van de reden voor opname, vindt er eventueel aanvullend onderzoek plaats.

De weg vinden

VUmc bestaat uit diverse gebouwen die met elkaar zijn verbonden. Als u wordt opgenomen dan is dat meestal op één van de zorgeenheden in het ziekenhuisgebouw, De Boelelaan 1117. Sommige onderzoeken of behandelingen vinden plaats in het polikliniekgebouw, dat tegenover het ziekenhuisgebouw ligt, op de De Boelelaan 1118. Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden door een brug. Bij zowel de ingang van het ziekenhuisgebouw als van het polikliniekgebouw vindt u een receptie waar u de weg kunt vragen. Ook kan een van onze gastvrouwen of -heren u begeleiden naar de zorgeenheid waar u moet zijn.

Ga naar: plattegrond VUmc

Indeling zorgeenheden

De zorgeenheden in VUmc hebben kamers met één tot vier bedden. Bij de indeling van de kamers is de aard van de aandoening van de patiënten het belangrijkste criterium. Dit betekent dat de één- en tweepersoonskamers vooral worden gebruikt voor patiënten die ernstig ziek zijn of rust nodig hebben. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of van zorgeenheid moet wisselen. Iedere zorgeenheid heeft een receptiebalie, die altijd bemand is. Hier kunnen patiënten en bezoekers terecht met vragen.

Tijdens het verblijf

Op de zorgeenheid waar u wordt opgenomen, ontvangt u de afdelingsbrochure met de belangrijkste informatie over die zorgeenheid. Natuurlijk kunt u met uw vraag ook terecht bij de verpleegkundige of de medewerkers bij de receptiebalie op de zorgeenheid.

Uitstel van operatie

Het komt voor dat u wordt opgenomen voor een operatie of een onderzoek onder narcose en dat de ingreep op het laatste moment moet worden uitgesteld. Hoewel in VUmc zoveel mogelijk volgens een planning wordt gewerkt, kunnen er zich situaties voordoen die niet te voorzien zijn. (bijvoorbeeld een spoedeisende operatie) Alle betrokken medewerkers realiseren zich dat dit voor de betreffende patiënt heel vervelend is. Geprobeerd wordt de afgelaste ingreep op zo kort mogelijke termijn opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt de patiënt ontslagen en later opnieuw opgenomen.

Polsbandje

In VUmc is iedere patiënt verplicht het polsbandje te dragen dat bij opname wordt uitgereikt. Op het posbandje staan de naam en het (unieke) patiëntregistratienummer vermeld. Bij onderzoeken en in situaties waarin een patiënt zelf niet kan praten, worden de patiëntgegevens vergeleken met die op het polsbandje. Zo worden vergissingen voorkomen. 

Bezoek

De bezoektijden in VUmc zijn van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur. Op de intensive care afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Om de rust voor patiënten te kunnen waarborgen, worden per patiënt worden maximaal twee bezoekers tegelijk toegelaten. Als de behandeling of verzorging van een patiënt dat vraagt, wordt bezoekers verzocht de kamer te verlaten. Mensen die verkouden zijn of een besmettelijke ziekte hebben, mogen niet op bezoek komen.

Bloemen

Op de zorgeenheden van VUmc mogen geen vaste planten staan in verband met infectiegevaar door potaarde. Snijbloemen zijn op sommige zorgeenheden wel toegestaan, op andere niet. Dit hangt af van het specialisme waarvoor patiënten worden verzorgd. In de afdelingsbrochure staat beschreven of snijbloemen zijn toegestaan. Deze brochure ontvangt u bij opname op de zorgeenheid. 

Post

Binnengekomen post wordt eenmaal per dag rondgebracht op alle zorgeenheden van VUmc. Patiënten ontvangen hun post zonder vertraging als deze als volgt is geadresseerd:

VUmc
naam patiënt
intern adres (etage, letter gebouwdeel, kamernummer, bijv. 8B 75)
postbus 7057
1007 MB AMSTERDAM

Post die binnenkomt als de patiënt met ontslag is, wordt nagestuurd naar het huisadres. Voor uitgaande post is er een brievenbus in de centrale hal van het ziekenhuis.

Telefoon, televisie, radio en internet bij het bed

Tegen betaling kunt u gebruikmaken van een telefoontoestel  en televisie bij uw bed. Informatie over het aanvragen en aansluiten van een telefoon en/of televisie vindt u op de (gratis beschikbare) kabelkrant TV-VU van uw televisietoestel (kanaal 9). U kunt ook direct een telefoonnummer aanvragen door een 9 te toetsen op het telefoontoestel naast uw bed. Houdt u dan uw patiëntnummer, bank- of gironummer, pen en  papier bij de hand. Lees de folder van de firma Patientline voor meer informatie over de tarieven.

Via de radioaansluiting bij uw bed heeft u gratis toegang tot verschillende radiozenders. U vindt de ziekenhuisomroep op lijn 6 en 7. U kunt radio luisteren met een koptelefoon die gratis op de afdeling verkrijgbaar is.

In het ziekenhuis mag mobiel bellen alleen in de conversatieruimten en de centrale hal. Op de zorgeenheid is het toegestaan in overleg met de verpleging.

Met uw eigen laptop heeft u overal in het ziekenhuis gratis toegang tot internet. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, recovery of uitslaapkamer en de intensive care) kan geen gebruik worden gemaakt van mobiele telefoons of een laptop. Bij twijfel kunt u het beste even overleggen met de verpleging.

Roken

Zoals in alle openbare ruimtes in Nederland is roken in VUmc verboden. Buiten, voor de hoofdingangen zijn speciale rookabri’s geplaatst waar u gebruik van kunt maken.

Brand en calamiteiten

De medewerkers van VUmc zijn geïnstrueerd over hoe zij moeten handelen bij brand en andere noodsituaties. Aan patiënten en bezoekers wordt gevraagd de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. In alle patiëntenkamers en in veel andere ruimtes in VUmc zijn brandmelders geïnstalleerd. Bij rook of hitte wordt automatisch de brandweer gealarmeerd.

Maaltijden

De maaltijden die patiënten tijdens hun verblijf krijgen, worden bereid in de keuken van VUmc. U kan als patiënt zelf de maaltijd samenstellen met het behulp van een keuzeformulier. Als u een bepaald dieet volgt, is het raadzaam de richtlijnen bij opname mee te nemen en deze te bespreken met de behandelend arts. De gerechten waaruit u kunt kiezen, worden dan aangepast aan het dieet. Dit geldt ook voor wensen ten aanzien van voeding (bijvoorbeeld vegetarisch eten). Op iedere zorgeenheid werkt een voedingsassistent of assistent zorgeenheid. Deze medewerker reikt de keuzeformulieren uit en helpt patiënten zonodig bij het invullen. Ook brengt zij de maaltijden rond en zorgt ze tussendoor voor koffie en thee. Op iedere zorgeenheid is een koelkast waarin patiënten eigen etenswaren kunnen bewaren.

Medisch maatschappelijk werk

Ziekte, behandeling en opname kunnen u voor problemen stellen. Dit kunnen problemen zijn in verband met de verwerking van de ziekte of handicap. Het kan ook om praktische problemen gaan. Het maatschappelijk werk van het ziekenhuis kan u tijdens de opname ondersteunen, begeleiden en advies geven. In overleg met de arts kan een medisch-maatschappelijk werker bij de behandeling betrokken worden. Meer informatie vindt u in de folder medisch-maatschappelijk werk.

Ontslag uit VUmc

De behandelend arts bespreekt met u de ontslagdatum en het eventuele vervolg van de behandeling na ontslag. Op de zorgeenheid wordt, indien nodig, een afspraak voor controle op de polikliniek gemaakt en aan u meegegeven. Als u thuis medicijnen moet gebruiken, krijgt u een recept mee. Eventueel kunt u de voorgeschreven medicijnen meteen afhalen bij de poliklinische apotheek van VUmc.

Kort na ontslag, ontvangt uw huisarts een brief met relevante informatie over de opname. Sommige patiënten hebben na ontslag (tijdelijk) verpleging, huishoudelijke hulp of hulpmiddelen thuis nodig. Dit wordt tijdens de opname samen met u geïnventariseerd. Via de thuiszorginstelling in uw woonplaats kan aanvullende hulp worden geregeld. Meer informatie staat in de brochure 'thuiszorg', te vinden in de informatierekken op de zorgeenheden.

Na uw ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u thuis nog gebeld wordt door de verpleegkundige van de zorgeenheid  waar u heeft gelegen. De verpleegkundige zal informeren hoe het met u gaat, uw vragen beantwoorden en eventuele problemen die ontstaan zijn ten gevolge van de behandeling proberen op te lossen.

dienst communicatie

printen