Ontslag en nazorg

Wanneer kunt u naar huis?

De dag van vertrek uit het ziekenhuis is niet altijd te voorspellen. Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u wordt ontslagen, zodat u voldoende tijd heeft om vervoer naar  huis en andere zaken te regelen.

Ontslaggesprek

Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste), een ontslaggesprek. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen.

Bij uw vertrek ontvangt u, indien nodig, een afspraak voor controle en verdere behandeling in de polikliniek.

Als u thuis medicijnen moet gebruiken, anders dan voor uw opname, krijgt u een recept voor de apotheek. De apotheek van het ziekenhuis informeert uw eigen apotheek over de veranderingen. U krijgt, als u dat wilt, een overzicht mee naar huis.

Verzorging thuis of verpleeghuis

Voor het ontslag bespreken uw arts en verpleegkundige samen met u of u en zo ja, welke hulp u na uw vertrek uit het ziekenhuis nodig heeft.

Wanneer uit dit gesprek blijkt dat u persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, dan komt een transfermedewerker bij u aan het bed. De transfermedewerker bespreekt met u, en eventueel uw naasten, welke verpleging en verzorging nodig zijn. 

U kunt daarbij denken aan: 

  • thuiszorg 
  • verblijf in een verpleeg-, verzorgingshuis of zorghotel 
  • verblijf in een hospice.

De transfermedewerker kan deze zorg voor u aanvragen.

Indien u voor kortere of langere tijd hulpmiddelen nodig heeft, kan de transfermedewerker u adviseren en de hulpmiddelen voor u aanvragen.

Indien u medisch specialistisch klaar bent met de behandeling, maar nog niet voldoende hersteld bent om op korte termijn naar huis te gaan, kunt u tijdelijk worden opgenomen op de transferafdeling van ons ziekenhuis. Ook kan men op deze afdeling worden opgenomen als er nog geen plaats is in het verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiekliniek van voorkeur.

Voor meer informatie over zorg na uw opname kunt u de website van het transferbureau raadplegen.

Huisarts

De huisarts krijgt, na uw ontslag uit het ziekenhuis, een brief van uw arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, eventuele medicijnen en de nabehandeling.

Vervoer naar huis

Voor taxivervoer naar huis kunt u medewerkers van de recepties in de hoofdingangen vragen om een taxi te bellen.

De kosten voor het vervoer naar huis (of naar een verpleeg of verzorgingshuis) zijn voor uw eigen rekening.

printen