Informatie over kosten en verzekeringen

Informatie over kosten en verzekeringen

Gaat u binnenkort naar VUmc? Of bent u al patiënt? Controleer dan eerst bij uw zorgverzekeraar of zij met VUmc een contract hebben afgesloten. Vraag ook of uw polis de kosten van een onderzoek of behandeling in VUmc (volledig) vergoedt.

Polissen van de zorgverzekeraars kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Dat betekent dat de vergoedingen voor behandelingen niet meer voor iedereen gelijk zijn. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar. VUmc kan alleen zien bij welke verzekeraar u bent verzekerd, maar niet om wat voor type verzekering het gaat. Dat is privé-informatie tussen de patiënt en de verzekeraar.

Volgens de wetgeving mag vanaf 1-1-18 een belconsult met een dokter in rekening bij de patiënt worden gebracht. Dit zal op de factuur zichtbaar zijn. U kunt dus een factuur krijgen zonder dat u fysiek in het ziekenhuis bent geweest

Informatie over zorgverzekering 2016

Budgetpolissen
De zorgverzekeraars bieden een steeds breder scala aan zorgverzekeringspolissen aan. In de polisvoorwaarden geeft de zorgverzekeraar aan welke zorg wel/niet/gedeeltelijk wordt vergoed. Een budgetpolis is een verzekering met o.a. een beperkte keuzevrijheid in zorgaanbieders; je betaalt bij een budgetpolis een lagere premie. Bij een budgetpolis kun je voor planbare zorg alleen bij die zorgaanbieders terecht waar je zorgverzekeraar een contract mee heeft.

VUmc heeft geen contract afgesloten voor welke budgetpolis ook. Heeft u een budgetpolis, neemt u dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar om te overleggen of uw behandeling bij VUmc vergoed wordt. De budgetpolissen bieden overigens wel volledige vergoeding bij:

  • spoedeisende zorg
  • verloskundige zorg
  • tertiaire verwijzing
  • expertproducten

Voorbeelden van budgetpolissen zijn:

  • Take care now polis (Agis/Zilveren Kruis)
  • Beter Af Selectief polis (Zilveren Kruis)
  • Zorg Plan Selectief (Avero/Achmea)
  • Zekur (Unive/VGZ)
  • BudgetBewust polis (Menzis)

Naturapolis en restitutiepolis
VUmc heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Dat betekent dat de zorg vanuit de naturapolis en restitutiepolis in VUmc vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Is uw behandeling in VUmc in 2015 al gestart, maar bent u overgestapt naar een andere polis of een andere zorgverzekeraar? Dan wordt de vergoeding voor deze behandeling nog met uw vorige zorgverzekeraar afgehandeld en kan uw behandeling in VUmc gewoon doorgaan, conform de gemaakte afspraken.

In alle gevallen is het belangrijk om een verwijsbrief van uw (huis)arts te kunnen overhandigen om uw behandeling vergoed te krijgen.

Eigen risico
Uw verplichte eigen risico is in 2016 vastgesteld op euro 385,-.

Vertraging factureren behandeling 2015/2016

VUmc heeft vertraging opgelopen in het factureren van uw behandeling(en) uitgevoerd in 2015 en 2016.

Dit wordt o.a. veroorzaakt door de ingebruikname van een nieuw elektronisch patiëntendossier, waardoor tijdige facturatie werd belemmerd. Ook hebben de onderhandelingen met uw zorgverzekeraar over de kosten van de diverse behandelingen meer tijd gekost dan was voorzien.

Gevolg kan zijn dat uw zorgverzekeraar ook het eventuele eigen risico over 2015 en mogelijk ook 2016 pas veel later aan u in rekening kan brengen, mogelijk pas eind 2016 of in 2017.

printen