Uw mening telt: Kwaliteitsonderzoek

VUmc wil voortdurend de kwaliteit van zorg verbeteren. Om dit te kunnen doen, zijn de ervaringen van onze patiënten onmisbaar.

U kunt zelf uw ervaring delen via de 'ideeën bussen' op afdelingen of in de centrale hal Daarnaast nodigt VUmc patiënten op verschillende momenten uit hun mening te geven of deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek. Uw ervaring geeft ons inzicht in wat u goed vindt en wat beter kan. De resultaten van deze kwaliteitsonderzoeken gebruiken we om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Deelname aan een kwaliteitsonderzoek van VUmc is altijd vrijwillig en anoniem. Ontvangt u liever geen uitnodiging om deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek dan kunt u dit doorgeven aan het Servicecentrum patiënt & zorgverlener via het telefoonnummer (020) 444 0700 of per email: zorgsupport@vumc.nl

Jaarlijks kwaliteitsonderzoek naar patiëntervaringen
Eén van de kwaliteitsonderzoeken die VUmc jaarlijks uitvoert samen met alle academische ziekenhuizen in Nederland is de Consumer Quality Index (CQ-index). Bent u in de periode oktober - maart in VUmc behandeld of voor een polikliniek bezoek geweest, dan kan het zijn dat u in het voorjaar wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek naar uw ervaringen. Zo kunnen we meten wat u als patiënt belangrijk vindt en wat uw ervaringen zijn met de zorg in VUmc.

Hoe werkt de CQ-index meting?
Via het meetbureau MediQuest ontvangt een deel van onze patiënten thuis een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. In deze uitnodiging staat of u schriftelijk of digitaal de vragenlijst dient in te vullen en hoe u dit kunt doen.

Vrijwillig en vertrouwelijk
Deelname aan de CQ-index is geheel vrijwillig en uw antwoorden op de vragenlijst worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld door het gecontracteerde meetbureau. VUmc weet hierdoor nooit of u een vragenlijst heeft ontvangen, of u deze wel of niet heeft ingevuld en welke antwoorden u heeft gegeven. Het wel of niet deelnemen aan dit kwaliteitsonderzoek heeft voor u dus geen gevolgen voor uw behandeling.

Vragen of liever niet deelnemen aan een kwaliteitsonderzoek? 
Heeft u vragen over de CQ-index of andere kwaliteitsonderzoeken van VUmc dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum patiënt & zorgverlener. Ontvangt u (in de toekomst) liever geen uitnodiging (meer) voor een kwaliteitsonderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan het Servicecentrum patiënt & zorgverlener via het telefoonnummer (020) 444 0700 of per email: zorgsupport@vumc.nl

printen