Het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan andere zorginstellingen

U kunt elektronisch uw medische gegevens beschikbaar stellen aan uw zorgverleners binnen andere zorginstellingen. Wij hebben daar uw schriftelijke toestemming voor nodig.

Wat is het elektronisch beschikbaar stellen van mijn gegevens?
In de zorginstelling waar u onder behandeling bent, worden uw medische gegevens (het medisch dossier) vastgelegd in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Doordat meerdere zorginstellingen een EPD gebruiken, is het mogelijk om via een elektronisch uitwisselingssysteem uw medische gegevens beschikbaar te stellen. Op die manier heeft elke zorgverlener op elk moment een veilig en actueel overzicht van uw medische gegevens.

Waarom zou ik mijn medische gegevens elektronisch ter beschikking stellen?
Het is nu nog niet altijd mogelijk om uw medische geschiedenis digitaal met een ander ziekenhuis te delen. Een goed en actueel inzicht in uw medische gegevens kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

Om goede zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat uw zorgverleners over dezelfde informatie beschikken. Wanneer een zorgverlener of apotheker de beschikking heeft over uw recente medische gegevens kan hij een goed overzicht krijgen van gegevens die van belang kunnen zijn voor uw behandeling.

Wanneer uw zorgverleners toegang hebben tot uw medische gegevens dan hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden, zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. De betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren.

Ook hoeft u zelf niet uw medische dossier mee te nemen of op te (laten) vragen. Daarnaast worden herhalingen van bijvoorbeeld onderzoeken die al in een andere zorginstelling zijn gedaan voorkomen.

Om welke medische gegevens gaat het?
Het gaat uitsluitend om gegevens die nodig zijn voor de continuïteit en veiligheid van uw zorg en uw behandeling. Hierbij kunt u denken aan:

  • Algemene gegevens, zoals uw naam, geslacht, leeftijd, adres, BSN. Deze gegevens zijn nodig om zeker te weten dat het over de juiste patiënt/cliënt gaat.
  • Algemene gegevens over uw gezondheid (lengte, gewicht, alcohol, roken, bloeddruk, enz.)
  • Een overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
  • Een overzicht van medicatie die u gebruikt
  • Uw medische voorgeschiedenis (zoals zwangerschap, MRSA, hiv, enz.)
  • Eventuele allergieën of contra-indicaties
  • Uitslagen zoals röntgenfoto's, bloedwaarden en andere testuitslagen
  • Brieven of notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd

Er is een uitzondering gemaakt voor notities en afspraken van de afdelingen Psychologie en Psychiatrie. Deze gegevens worden zowel intern als extern niet gedeeld.

De bij uw behandeling betrokken zorgverleners, zoals medisch specialisten en verpleegkundigen, zijn ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie in uw dossier is opgenomen.

Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens?
Iedere zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens. De gegevens in dit  dossier zijn alleen de medische gegevens die bekend zijn bij het betreffende ziekenhuis.
Zonder behandelrelatie kan een medewerker uw gegevens niet inzien.

Welke zorginstellingen kunnen mijn gegevens bekijken?
Op dit moment nemen AMC, OLVG, Spaarne Gasthuis en VUmc deel aan het elektronisch uitwisselingssysteem. Wij verwachten dat regelmatig nieuwe zorginstellingen aan deze lijst worden toegevoegd.

Wilt u meer lezen over het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen, lees dan de folder Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen. Zie download onderaan de pagina.

printen