Het elektronisch patiëntendossier

AMC en VUmc: één elektronisch patiëntendossier

VUmc en het AMC werken steeds intensiever samen. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Hierdoor zullen patiënten steeds vaker op beide locaties worden behandeld.

Het is belangrijk dat artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. Wij hebben daarom gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier aangeschaft. Het samenvoegen van de patiëntendossiers van VUmc en het AMC is een volgende belangrijke stap in onze samenwerking.

Waarom één elektronisch dossier?

Met ingang van 13 maart 2016 leggen wij uw gegevens vast in één elektronisch patiëntendossier. Zo is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens beschikbaar.

Alle gegevens in één elektronisch dossier heeft veel voordelen. Zo is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens in beide ziekenhuizen, in plaats van een apart dossier per ziekenhuis. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie beschikbaar.

Wie mag mijn dossier inkijken?

De gegevens die over u worden opgeslagen, worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Wij hebben uw toestemming nodig

Voor het samenvoegen van uw patiëntendossier(s) is uw toestemming nodig. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet samengevoegd.

Waarom zou ik toestemming geven?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde relevante gegevens in uw dossier dan kan uw behandeling sneller, veiliger en zorgvuldiger verlopen. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide ziekenhuizen direct toegang tot uw gegevens.

Lees meer over het samenvoegen van deze dossiers  (folder).

Veelgestelde vragen  

Heeft u nog vragen over het samenvoegen van dossiers? Wij helpen u graag. Graag wijzen wij u op de pagina met de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: toestemming@amc.nl / toestemmingvumc@vumc.nl
  • Per telefoon: 020 - 566 1093 (AMC) / 020 - 444 0700 (VUmc)
  • Aan de informatiebalie in het AMC of het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc. Het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc bevindt zich in de centrale hal van het polikliniekgebouw PK 0 Hal 08 en is geopend maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.
printen