CQ-index laat zien hoe patiënten de kwaliteit van onze zorg ervaren

Patiënten waarderen VUmc opnieuw met een ruime 8

9 november 2016

De universitair medische centra in Nederland, waaronder VUmc, krijgen gemiddeld een ruime 8 van hun patiënten. Dat blijkt uit het jaarlijks patiëntervaringsonderzoek onder zorgverlenende instellingen in Nederland.

Consumer Quality index (CQ-index)
In het voorjaar 2016 heeft VUmc - voor het vierde jaar op rij - ruim 12.500 patiënten uitgenodigd deel te nemen aan een landelijk patiëntervaringsonderzoek, de zogenaamde Consumer Quality index. Uiteindelijk hebben 3222 patiënten (26%)  een vragenlijst ingevuld over hun ziekenhuis(dag)opname, poliklinische zorg of de zorg op de spoedeisende hulp. De resultaten geven inzicht in de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg in VUmc, en inzicht in de aanknopingspunten voor verbetering.

Een ruime 8
VUmc wordt door haar patiënten gewaardeerd met een 8.2 voor de polikliniek, een 8.1 voor de kliniek en een 8.2 voor de dagbehandeling. Deze algemene beoordelingen zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. In de vergelijking met de andere zeven universitair medische centra is de kliniek van VUmc in rangorde gestegen. De polikliniek en de dagbehandeling zijn daarentegen in rangorde gedaald. 

Dat is ook terug te zien in de zogenaamde aanbevelingsvraag, oftewel de Net Promotor Score (NPS): meer patiënten die opgenomen zijn geweest in de kliniek, bevelen VUmc aan bij familie en vrienden. Bij de dagbehandeling en de polikliniek zien we echter een daling van het aantal patiënten dat VUmc aanbeveelt bij familie en vrienden. 

Pluimen en verbeterpotentieel
Net als vorig jaar scoren de bejegening en communicatie door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners hoog. Ook de uitleg bij onderzoek en behandeling, het pijnbeleid en gevoel van veiligheid bij de dagbehandeling en in de kliniek worden positief gewaardeerd.

Verbetermogelijkheden zien patiënten, op de onderwerpen: informatie over medicatie, informatie bij het opname- en ontslaggesprek, inspraak van de patiënt bij behandeling en onderzoek, en de wachttijden in de wachtruimtes bij de polikliniek.

Hoewel de uitkomsten van het onderzoek geen grote verschillen vertonen ten opzichte van vorig jaar, ziet VUmc hierin aanleiding zich actiever te richten op het doorvoeren van verbeteringen op bovenstaande onderwerpen.

bron: Origineel

printen